Lone Norlander

Ny regel kan ramme uvidende forældre hårdt på pengepungen

Skolebørns fravær kan koste forældre dyrt i manglende udbetaling af børnechecken. Blot 7 skoledage med uafklaret fravær i løbet af et kvartal, så ryger checken. Den regel er indført ved lov pr. 1. august i år, men rigtigt mange forældre aner det ikke, da der ikke er informeret ordentligt om dette og reglerne ikke er meldt klart ud.

”Det er meget bekymrende, at en ny regel, der kan have så store økonomiske konsekvenser, ikke er blevet formidlet til de familier, der kan blive ramt af den. Det er bare ikke i orden,” siger Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Børn- og Ungerådmand Thomas Medom har udsendt en advarsel til forældrene på sin Facebookside. Han skriver, at der har været graverende regnefejl i det lovforberedende materiale, hvilket ministeriet har erkendt, og at der derfor endnu ikke er udstedt en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen.

Den lovede oplysningskampagne til forældrene er ikke gennemført, fastslår rådmanden, og overfor TV2 Østjylland vurderer han, at mindst 800 aarhusianske familier bliver ramt af de nye regler.

På baggrund af dette makværk, der kan have så alvorlige konsekvenser, har Lone Norlander, Enhedslisten stillet rådmanden nogle spørgsmål i en 10-dages forespørgsel.

Spørgsmål:

Vil Aarhus Kommune vente med at efterkomme dette lovkrav før:

  • reglerne er meldt klart ud i brev til alle forældre – gerne med invitation til dialog.
  • der er taget stilling til, og informeret tydeligt om, hvorvidt en beslutning om sanktion kan ankes, og til hvilken instans.
  • skolerne kan garantere en ensrettet og tydelig praksis for fraværsregistrering, med angivelse af årsag, og hvordan indberetningsfristen er fra forældres side.
  • der er klarhed over, hvordan dette lovkrav forholder sig for børn med skolevægring/fravær af forskellige årsager. Særligt dem, hvor årsagen er uafklaret – fx fordi kommunen ikke har fundet det rette skoletilbud/støtte, eller der afventes en udredning af mistrivsel.
  • der er klarhed over, hvordan man stiller sig mht. adskilte forældre, hvor samværsforældren glemmer at melde fravær, og bopælsforældren derefter mister et kvartals børnepenge.

”Det er helt urimeligt at indføre disse økonomiske sanktioner, der jo allerede gælder, når man slet ikke har oplyst forældrene om de nye skærpede regler. Det er helt uanstændigt. Og da rådmanden jo selv er opmærksom på problemet, er jeg spændt på, hvad han svarer,” siger Lone Norlander.