Keld Hvalsø og Lone Norlander

Aarhus skal igen være en handicap-venlig kommune

Enhedslisten foreslår til årets budgetforhandlinger i Aarhus, at der skal rettes op på 10 års nedskæringer og besparelser på handicap-området. Engang var Aarhus Kommune i toppen med service for mennesker med handicap. Nu er Aarhus en af de mindst handicapvenlige kommuner, målt i udgifter til service pr. indbygger med handicap.

Pressemeddelelse, 11.8.2019, Keld Hvalsø og Lone Norlander, medlemmer af Aarhus Byråd for Enhedslisten

”Aarhus er en kommune i vækst og kraftig udvikling. På den baggrund er det beskæmmende, at byrådet i årevis har ladet mennesker med handicap betale en alt for stor del af de besparelser og nedskæringer, der er gennemført. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, så det skal vi have rettet op på,” siger Keld Hvalsø, byrådsmedlem for Enhedslisten.

I Aarhus er de årlige ydelser til folk med handicap siden 2010 blevet beskåret med mellem 150 og 200 mio. kr. Forklaringer er flere borgere med handicap, og at kommunen i en del år undlod at udbygge tilbud, med efterfølgende kritik fra Tilsynsrådet.

Senest har socialrådmanden d. 24. juni sendt nok et nedskæringskatalog for Voksenhandicap (”Genopretningsplan”) i høring. Heri indgår standardforringelse på ca. 25 mio. kr. pr. år i 2020 og de kommende år. Begrundelsen er stigende antal århusianere med behov for hjælp og flere med komplekse hjælpebehov.

”Besparelser og nedskæringer er altså den helt gale vej at gå, når der nu er stigende behov for hjælp til vores medborgere i disse svage grupper. Derfor stiller Enhedslisten forslag til budgettet om et kraftigt løft på handicap-området. Hvis vi bare skal nå op på niveauet fra 2016, vil det kræve et løft på 45 mio. kr. i 2020. Men vi må se, hvor langt vi kan komme i forhandlingerne, forhåbentlig med velvilje fra andre socialt indstillede partier,” siger Lone Norlander, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Dette ligger i umiddelbar forlængelse af den nye regerings løfte om, at velfærden ikke blot skal følge med befolknings-udviklingen men at der skal leveres et egentligt velfærdsløft. Det handler bl.a. om et større beløb til opnormering og opkvalificering af botilbuds-personalet, samt opgradering af bostøtten.

Udover dette meget vigtige forslag stiller Enhedslisten en lang række andre forslag til budgettet: På det sociale område, for børn og unge, mht. trafik og miljø samt på ældreområdet og indenfor kulturlivet. Forslagene fremgår af dagsordenen til byrådsmødet d. 14.8. hvor forslaget om genopretning på handicap-området er pkt. nr. 40 på dagsordenen.

Enhedslistens samlede budgetforslag