Overenskomst forhandlinger Penge

Byrødder skal høres om overenskomster for kommunens ansatte

Næste år forhandles der overenskomster for kommunalt ansatte. I dag indhentes KLs forslag til forhandlingerne rent administrativt. For at ændre på dette er der stillet forslag om, at der indhentes forslag til overenskomstkrav fra kommunal-bestyrelserne, vedtaget på det kommunalpolitiske topmøde i år. Enhedslisten og Thure Hastrup (UFP) foreslår derfor i Aarhus Byråd, at der skal udarbejdes en tidsplan for inddragelsen, så forslaget realiseres.

Uddannelse Studerende Læser Og Skriver

Privatiseret dansk-undervisning skal tilbage til kommunen

Undervisning i dansk som andetsprog for voksne er i Aarhus udliciteret til et privat firma. Det er problematisk, da opgaven udbydes hvert fjerde år, hvorved man risikerer at miste erfarne medarbejdere og få problemer med undervisningens kvalitet. Aarhus Kommune kan med stor fordel hjemtage denne undervisning, hvilket Enhedslisten sammen med Thure Hastrup (UFP) stiller forslag om i byrådet.

Katrine Vinther Nielsen Med Hjerte

Aarhus Kommune skal have sorggrupper for børn og unge

I Aarhus Kommune er der årligt 100 børn, der mister en forælder, og 2100 børn, der oplever en forælder indlægges med alvorlig sygdom. Disse børn eller unge har behov for hjælp, men desværre er den nuværende hjælp og støtte mangelfuld. Derfor ønsker Enhedslisten og fire andre partier, S, KF, V og SF at starte et pilotprojekt for at undersøge tre modeller for sorggrupper.

Klima demo i Aarhus 15.3.2019

Aarhus skal have et klimaborgerting

Enhedslisten vil sikre, at borgerne i Aarhus har det stærkest mulige ejerskab til den grønne omstilling frem mod et CO2 neutralt Aarhus. Derfor foreslår vi, at byrådet opretter et klimaborgerting, der skal debattere mulige løsninger på klimaudfordringerne og give byrådet anbefalinger om, hvordan vi kommer i mål med at omstille Aarhus til at være CO2-neutral i 2030.