Klima demo i Aarhus 15.3.2019

Aarhus skal have et klimaborgerting

Enhedslisten vil sikre, at borgerne i Aarhus har det stærkest mulige ejerskab til den grønne omstilling frem mod et CO2 neutralt Aarhus. Derfor foreslår vi, at byrådet opretter et klimaborgerting, der skal debattere mulige løsninger på klimaudfordringerne og give byrådet anbefalinger om, hvordan vi kommer i mål med at omstille Aarhus til at være CO2-neutral i 2030.