Ældre og Personale

Væk med unødvendige projekter – inddrag medarbejderne

Aarhus har hårdt brug for menneskelige ressourcer blandt andet SOSU-assistenter/hjælpere, pædagoger og skolelærere. Hvis vi skal fastholde medarbejderne, skal de opleve, at arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene er gode – fx at der er balance mellem krav og ressourcer.

Pressemeddelelse, 4.5.2022, Katrine Vinther Nielsen, Enhedslisten, næstforperson for Børn og Ungeudvalget i Aarhus Byråd og Mahad Yussuf, Radikale Venstre, formand for Børn og Ungeudvalget i Aarhus Byråd.

Men for mange unødvendige arbejdsopgaver kan skabe en ubalance, hvilket nyeste APV-måling viser. Derfor er det afgørende, at medarbejderne og ledelsen oplever, at den dokumentation og de projekter, de deltager i, giver mening og styrker kerneopgaven.

Enhedslisten og Radikale Venstre foreslår derfor byrådet, at vi forpligter os til at fjerne de projekter, administrative opgaver og dokumentation, som medarbejderne oplever som unødvendige. Det skal samtidig sikres, at hver gang der iværksættes et projekt eller et dokumentationskrav, inddrages medarbejderne.

”Politikerne skal kunne stille sig spørgsmålet: “Hvad er det vi sætter i gang, og hvornår giver det mening at sætte det i gang? Skal det være alle skoler eller daginstitutioner, som skal iværksætte dette?” På denne måde skaber vi en ændring fra central til decentral skoleudvikling og styring,” siger Mahad Yussuf, Radikale Venstre.

Et sådant ”servicetjek” på diverse dokumentationskrav og -systemer kommer helt naturligt i forlængelse af byrådets vedtagelse af Aarhuskompasset.

”Byrådet skal se nærmere på og tage stilling til, hvordan der kan frigives mere tid til det direkte arbejde med børn, ældre og andre grupper. Det vil sende et signal til medarbejderne om, at vi tager deres arbejdsforhold og vores opgave som arbejdsgivere alvorligt. Ja, at vi faktisk mener noget med Aarhuskompasset,” siger Katrine Vinther Nielsen, Enhedslisten.

Fagbevægelsen har meldt klart ud, at den er med på dette. Tillidsfolk og MED repræsentanter står parate til det lange seje træk, om at skabe en mere vedkommende og stærk offentlig sektor. Denne fremstrakte hånd skal vi da tage imod. Samtidig er det vigtigt, at dette ikke bliver en plan for besparelser, og at det ikke må blive på bekostning af borgernes retssikkerhed.

Forslaget fra Radikale Venstre og Enhedslisten indeholder seks punkter, der tager udgangspunkt i, at den frigjorte tid ubeskåret skal gå til kerneopgaverne ude på skolerne, daginstitutionerne, plejehjemmene, hjemmeplejen mv.

Forslaget er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 11. maj.

Forslaget fra Radikale Venstre og Enhedslisten