Aarhus En god by for alle

Skattebetalt løft til lufthavn er lig med en lussing til velfærden

Det er en helt skævt og en urimelig prioritering, at Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard foreslår at sende 180 mio. kr. til Aarhus Lufthavn, mens velfærd, foreningsliv og klimaindsatserne i Aarhus er under hårdt pres. Det mener SF, Enhedslisten og Radikale Venstre efter at forslaget om støtte til Aarhus Lufthavn netop er fremlagt. Partierne foreslår i stedet, at de 180 mio. fordeles med 100 mio. som en velfærdsbonus til velfærds- kultur og foreningslivet i Aarhus samt med 40 mio. til at forbedre indeklimaet i skoler og dagtilbud og 40 mio. til klimafonden.

Pressemeddelelse, 22.4.2022, Liv Gro Jensen, SF. Thure Hastrup, Enhedslisten. Medin Lindved Aydin, Radikale Venstre. Medlemmer af Aarhus Byråd.

”Et løft til Aarhus Lufthavn på 180 mio. kr. vil være en regulær lussing til børn, unge og ældre i Aarhus. Vi står i en situation, hvor der er pres på pasningen af de yngste og børn med diagnoser venter på hjælp. Samtidig må voksne handicappede og ældre tage til takke med knaphed i tilbuddene til dem. Derfor er det skævt at trække 180 mio. kr. ud til en lufthavn, der i forvejen har modtaget millionstøtte,” siger Liv Gro Jensen Og hun uddyber: ”Borgmesterens kompas er indstillet på fortidens løsninger. Vi vil meget hellere støtte klimafonden og velfærdstilbuddene end at kaste gode penge efter dårlige.”

Ifølge forslaget skal de 180 mio. kr. finansieres gennem den såkaldte ”tunnelmilliard”, der er resultatet af mere end et årtis opsparing i Aarhus Kommune til Marselistunnelen, men pengene er i overskud efter at staten har overtaget projektet.

Thure Hastrup der er byrådsmedlem fra Enhedslisten siger:

”Vi skal investere i velfærd, klima og foreningsliv fremfor luftfart. I dag rækker pengene ikke til forebyggende indsatser i de brede velfærdstilbud, og knap nok til at holde driften kørende. Jeg ser langt større perspektiver i et klima og velfærdsløft fremfor et lufthavnsløft. Vi skal have pengene ud til skoler, dagtilbud, hjemmepleje, lokalcentre, forsorgshjem, bosteder og foreninger, så de for en stund kan skabe konkret og positive forandringer i hverdagen,” siger Thure Hastrup.

Metin Lindved Aydin, der er byrådsmedlem fra Radikale Venstre siger:

”Et kapitalindskud i Aarhus Lufthavn med et trecifret millionbeløb, er en forkert prioritering netop nu set i lyset af de store udfordringer der presser sig på for de mange: vores klima og velfærd. Vi har et voldsomt efterslæb på idrætsfaciliteter, det betyder noget for fællesskab og sundhed, og vi har en kolossal udfordring i forhold til  rekruttering og fastholdelse af SOSU’er og pædagoger i vores pleje- og pasningstilbud,” siger Metin Lindved Aydin og fortsætter: ”Det er afgørende for os alle, at vi investerer i klima og kernevelfærd nu og sikrer at der er fagpersonale der ønsker at arbejde på vores plejehjem og i vores institutioner – det bidrager erhvervsfremmeinvesteringer i Aarhus Airport ikke til.”

Derfor fremlægger partierne et ændringsforslag om en ”velfærdsbonus” i form af et engangsbeløb på 100 millioner kroner til skole, dagtilbud, hjemmepleje, plejehjem, forsorgshjem, bosteder, kulturinstitutioner og foreninger. Forslaget fordeler pengene mellem magistratsafdelingerne Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse, Sundhed og Omsorg samt Kultur- og Borgerservice forholdsmæssigt efter budgetramme.

Samtidig foreslår partierne også at bruge 40 mio. på henholdsvis klimafonden og bedre indeklima i skoler og dagtilbud.

De tre politikere afslutter i fællesskab: ”Vores håb er, at tunnel-milliarden ikke giver byrådet tunnelsyn, men at vi kan bevare et bredt blik på at udvikle den helt borgernære hverdagsvelfærd for børn, unge, udsatte og ældre. Vi skal tage hånd om de borgere, der har brug for ekstra støtte og samtidig sikre finansiering til den grønne omstilling.”

Sagen om lufthavnen er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 27.4. sag nr. 8.

Link til byrådsdagsorden