Protest imod kommunale nedskæringer i Aarhus, september 2018

Nødvendig skattestigning for at kunne finansiere klimatiltag og velfærdsløft

Enhedslisten Aarhus lægger afgørende vægt på, at klimakampen og velfærden får et løft i videste forstand i 2022 og i overslagsårene 2023-2025.

Pressemeddelelse, 14.9.2021, Enhedslisten Aarhus kommune

Klimaet skal reddes og indsatsen fremskyndes – det er jo hele forudsætningen for det levede liv. Det afgørende her er, at infrastrukturen via den kollektive trafik udvikles, så det er lige så let og billigt hurtigt at komme rundt i byen som i egen bil. Den grønne energi via vindmøller og sol skal markant forbedres og varmeproduktionen må ikke øge andelen af CO2.

Børn og unge skal have bedre normeringer i institutioner og skoler. Ældre, især plejekrævende, skal have en mere værdig tilværelse og mindre fortravlet hjælp. Handicappede på bosteder og i eget hjem skal have en hjælp, som giver dem en mere værdig tilværelse. Fritids- og kulturområdet skal gives bedre vilkår. Arbejdsmiljøet for de kommunalt ansatte skal bedres, først og fremmest ved at ansætte flere mennesker til arbejdet, så nedslidningen mindskes.

Disse forbedringer kan ikke ske alene i år 2022. Men det er stærkt påkrævet, at byrådet tager beslutninger, der peger fremad og stiller langsigtet forbedring i udsigt. Alene de seneste bosteds- og kongsgårds-skandaler illustrerer nødvendigheden.

Disse forbedringer, disse kollektive indsatser, forudsætter arbejdstimer, arealer, indeklima – og dermed penge. Enhedslisten foreslår øget kollektivt forbrug – og dermed lidt mindre privat forbrug. Vore finansieringsforslag starter med skattestigning – ca. 1%. Eftersom kommuneskatten er asocial – den vender den tunge ende nedad – må der etableres kompensation for de fattigste.

Den bør kræves ændret af byråd og KL. Vi har også andre finansieringsforslag: En del kan spares på anlæg af hullet i jorden, Marselistunnel.

Vi foreslår kommunal afgift på råden over offentlige arealer, til stilladser og stilladsreklamer ved byggeforetagender. Ejendomsskatten er låst fast ved lov – den lovgivning bør ændres. Regeringen bør også indføre budgetgaranti på handicapområdet.

Det er helt nødvendigt at byrådet går foran med løsninger – for at bekæmpe CO2udledningen og kommunens institutioner er nedslidte og personalet er belastet af for meget arbejde.

Billedet: Protest imod kommunale nedskæringer i Aarhus, september 2018