Klima demo i Aarhus 15.3.2019

Flere vindmøller og flere solceller – også på havnen

Klimagruppen i Enhedslisten Aarhus arbejder for, at vindmøllestrøm skal dække 48 procent af forbruget af el i Aarhus Kommune i 2030. Det kræver, at Aarhus Byråd laver beslutninger her og nu om at opsætte vindmøller. Der skal sættes vindmøller op på havnen og de steder, der allerede er godkendte af Aarhus Kommune.

Debatindlæg, 9.2.2021, Anders Nielsen, Enhedslistens klima-, miljø- og trafik-gruppe i Aarhus kommune.

Der er nogle beboere på Aarhus Ø, der er imod vindmøller på havnen på grund af udsigten fra deres bolig. Det er en egoistisk måde at tænke på, for seks vindmøller på havnen vil styrke billedet af en klimavenlig by, og ved at tage handling nu, vil det også sende signaler til andre kommuner, at vi skal handle nu af hensyn til Jorden og vores børnebørn.

Og folk, der kommer sejlende til Aarhus ad søvejen, vil blive mødt af det smukke syn af vindmøller og få en oplevelse af, at her kommer vi til en by med en klimaløsnings-orienteret profil.

I sommer, da en kammerat kom sejlende til Hirtshals, var hun betaget af vindmøllerne på Hirtshals Havn. Der var protester imod opsætningen, men dem hører vi ikke mere til i dag på grund af det positive vartegn.

I klimagruppen i Enhedslisten Aarhus foreslår vi også, at havvindmølleparken syd for Samsø opgraderes til nogle mere effektive møller, og at der oprettes en ny havvindmøllepark nord for Samsø. Disse projekter skal Aarhus Kommune gå ind og støtte i ord ved udtalelse fra byrådet.

Klimagruppen Enhedslisten Aarhus mener, at projekteringen af vindmøllerne på havnen skal i gang nu, så de kan stå færdige i 2023.

På solcelleområdet mener Klimagruppen Enhedslisten Aarhus, at der som foreslået i temaplanen fra Aarhus Kommune oktober 2019 skal udpeges områder i det åbne land på ca. 13 kvadratkilometer. Og Aarhus Kommune skal arbejde for, at facader og tage kan rumme seks kvadratkilometer solceller.

Alle disse klimatiltag vil være gratis for Aarhus Kommune, da anlæggene kan opføres og drives på privatkapitalistiske vilkår. I klimagruppen Enhedslisten Aarhus mener vi, at 50 procent af solcelleanlæggene kan være færdige i 2025 og de øvrige 50 procent i 2030.

Så kære byråd, tænk i klimaløsninger, også for jeres egne børnebørns fremtid. Og i ngo’ernes klimapolitik hører vi tit “Lad os lægge den gamle livsstil væk og lad os skabe en mere menneskevenlig og klimaorienteret livsstil fremadrettet”.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende