Rød by med fællesskaber

Viggo Jonasen tegner ikke Enhedslisten i budget-politikken

Nytiltrådte byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus, Viggo Jonasen, har travlt med at lufte partiets interne politiske diskussioner og uenigheder offentligt i pressen. Dette er ikke sædvanlig praksis, og det skader Enhedslistens omdømme i offentligheden, når han urigtigt påstår, at vi står for en nedskærings-politik.

Debatindlæg, 6.2.2021, Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Det skal desuden stå helt klart, at Viggo Jonasens synspunkter ikke repræsenterer Enhedslistens vedtagne budget-politik i Aarhus.

Først var Viggo Jonasen ude med udtalelser i Århus Stiftstidende d. 30.1., hvor han udtalte, at Enhedslistens byrådsgruppes budget-politik består af nedskæringer. Dette er ikke korrekt. Synspunktet er desuden i direkte modstrid med beslutninger truffet af Enhedslistens byrådsgruppe og af bestyrelsen for Enhedslisten i Aarhus. Jeg var derfor nødt til at berigtige dette i et læserbrev i Århus Stiftstidende d. 2.2.

Nu fortsætter Viggo Jonasen sine angreb på Enhedslisten Aarhus’ politik og på bestyrelsens beslutninger, i et læserbrev i Stiften d. 4.2.

Jeg vil ikke deltage i en offentlig diskussion om dette her i Stiftens spalter. Budget-politikken har været diskuteret i månedsvis internt i Enhedslisten, og her hører diskussionen hjemme. Jeg vil bare endnu en gang slå fast, at Viggo Jonasen holdninger og udtalelser ikke tegner Enhedslistens budget-politik her i Aarhus.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende