Viggo Jonasen og Rådhuset

Der er meget at gøre for en genindtrådt byrod

Viggo Jonasen, Enhedslistens nytiltrådte byrådsmedlem i Aarhus, gør socialpolitisk status efter en pause på 27 år fra byrådet. Han konstaterer, at antallet af fattige vokser, også blandt børn og unge, samt at rigtig mange af byens fattige og hjemløse ikke har råd til at flytte ind i nybyggeri, heller ikke i det almene byggeri.

Klima demo i Aarhus 15.3.2019

Flere vindmøller og flere solceller – også på havnen

Strøm fra vindmøller skal dække 48 procent af forbruget af el i Aarhus Kommune i 2030. Det mener Klimagruppen i Enhedslisten Aarhus. Det kræver, at Aarhus Byråd laver beslutninger her og nu om at opsætte vindmøller. Der skal sættes vindmøller op på havnen og de steder, der allerede er godkendt af kommunen.

Protest-demonstration i Aarhus mod nedskæringer, 13.9. 2018.

Du regner forkert, Norlander – ligesom borgmesteren

“Budgetmodellen”: Hvis befolkningen, antallet af brugere, er vokset, forøger vi budgettet ca. tilsvarende – så opretholder vi serviceniveau pr. indbygger. Men så kommer beskæringerne. Borgmester og byråd siger: Ja, og I skal effektivisere med en procent. Det vil i ældreplejen sige: Fordel plejeopgaverne “lidt tyndere”.