Banegraven Grøn By

Glædeligt at banegravs-projektet er droppet

I Enhedslisten hilser vi med stor glæde, at projektet med overdækning af banegraven, med stort og kompakt byggeri af høje huse, er lagt i graven. Det var ikke et godt projekt, hverken for Aarhus, for klimaet eller for aarhusianerne.

Debatindlæg, 10.2.2021, Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Vi var fra starten meget skeptiske, da planerne om overdækning blev diskuteret i byrådet. Alligevel stemte vi for en undersøgelse af mulighederne med henblik på at gøre området mest muligt grønt og attraktivt. Men da forslaget om byggeri af minimum 110.000 kvm tæt og højt byggeri blev fremlagt, var vi ikke i tvivl. Det var et uhyggeligt dårligt forslag, som vi ikke kunne gå med til. Det var alt for stort, dominerende og ødelæggende for midtbyen.

Mange af høringssvarene efterlyste lys og luft, grønt og åbne pladser til aktiviteter. Et alternativt forslag fra Frederiksbjerg-gruppen indeholdt rigtigt meget af dette, nemlig en park på en delvis overdækning af banegraven. The Yard blev forslaget kaldt, og vi gerne ville drøfte mulighederne for at få det gjort til virkelighed, i hvert fald i et vist omfang. For der mangler i den grad parker og grønne områder i midtbyen med plads til aktiviteter, sjov og leg, kulturelle udfoldelser og muligheder for at mødes.

Nu bliver banegraven ikke overdækket. Det er vi i Enhedslisten fuldt ud tilfredse med, og vi glæder os over at den grønne kile ind til midtbyen bevares. Dog mener vi, at der bør gøres noget for at udvikle området mht. cykelparkering, cykel- gangbro og andet, så det bliver mere attraktivt end nu.

Til gengæld er vi ikke tilfredse med udtalelser i Stiften fra rådmand Bünyamin Simsek, der åbenbart er sur over, at folk jubler, fordi banegraven ikke skal overdækkes. Som ”straf” truer Simsek med masser af andre høje huse i midtbyen.

Simsek begrunder det med, at der kommer yderligere 100.000 aarhusianere frem mod 2050. Men han tager fejl. For med befolkningstilvæksten i Aarhus på mindre end 3.500 om året, vil der højst komme 70.000. De skal selvfølgelig også bo et sted, men det er der da også gode muligheder for, langs indfaldsveje og letbaneruter samt i ny byer rundt om Aarhus, som foreskrevet i Kommuneplanen. I Enhedslisten går vi altså ikke ind for, at vi alle sammen skal klumpe os sammen i høje huse indenfor Ringgaden.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende