Lone Norlander

Budget 21: Skrigende behov for flere penge på bordet

Enhedslisten foreslår den økonomiske ramme for budget-forhandlingerne udvidet med ca. 700 mio. kroner. Skatten kan sættes op med 1,0 pct. Men da den slags er dyrest for dem, der har mindst, vil vil også pege kraftigt på højere grundskyld og dækningsafgift samt langsommere gældsafvikling.

Pressemeddelelse, 8.9.2020, Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus.

At skatten sættes op har i mange år været tabu i Aarhus. Men nu har borgmesteren selv foreslået det. Dog kun med 0,12 pct. Vi kan godt gå højere op, også selvom staten straffer. Det vil for langt de fleste ikke være særligt mærkbart, og der skal kompenseres på forskellig vis, hvor det er nødvendigt.

Der bliver ganske rigtigt smidt en del penge på bordet i borgmesterens udspil. Men behovet er også skrigende. Vi kan blot nævne ældre- og handicapområderne. Der er meget at rette op på, i plejen af vores svageste borgere, og der er desværre nok af skandaler til at understrege vigtigheden. Også skoleområdet står og skriger på flere penge, bl.a. til specialundervisning der er underfinansieret.

Driftsbudgettet er på 21,9 mia. kr., og en meget stor del er bundet af lovgivning og nødvendig praksis. På bordet til forhandlingerne har borgmesteren smidt 39 mio kr. Det er kun 1,8 promille af hele budgettet. Så der bliver slagsmål mellem byrådets partier om fordelingen mellem 186 forslag.

Udgifterne til øget befolkning og vækst i antal ældre og handicappede skal klares inden for samme budgetramme som nu. Skolevæsen, socialvæsen og plejesektor får ganske vist budgettet udvidet i forhold til befolkningstilvæksten. Men de skal samtidig levere et ”finansieringsbidrag” (bortset fra i 2021), der nogenlunde går lige op med budgetvæksten. Så de kommunalt ansatte skal løbe stærkere og stærkere. Problemet er belyst i Børn & Unges og i Social & Beskæftigelses skrivelser, særligt i S&Bs ”Belysning af Enhedslistens forslag om økonomisk ramme på socialområdet”. Hvis man fortsætter på denne måde, fører det uundgåeligt til ringere servicekvalitet, flere skandaler og større personaleomsætning, når de engagerede medarbejdere forsvinder, nedslidte og syge med stress.

Enhedslisten stiller, alene og med andre, forslag til afhjælpning af påtrængende mangler, bl.a.:

Social- og beskæftigelse: 100 mill kr. løft af niveauet, ikke mindst på baggrund af de seneste skandaler og tilsynskritik-beretning på handicapområderne. Opnormering af gadesygeplejersker.

Ældre og sundhed: En genopretningsplan på plejeområdet, opgjort til 76 mio. kr. i 2021, og flere timer til døvblinde. Samt flere aften- og nattevagter på plejehjemmene.

Miljø og teknik: 10 mio. kr. årligt til en robust klimaindsats. En grøn ring om Aarhus, flere penge til cykel-handlingsplan og sikre skole- og fritidsveje.

Børn og unge: Flere lærere og pædagoger, væresteder for unge, og stop for busning af tosprogede. Nytænkning af udendørsområder på B&U området med henblik på mere udeliv.

Kultur, sport og fritid: Flere penge (budgetmodel) til fritidsanlæg. Øget støtte til ungdomskultur og kultur i udsatte boligområder.