Enhedslisten vil sikre mere natur og reducere CO2 fra landbruget

I Aarhus Byråd vil Enhedslisten går forrest for at gribe mulighederne lokalt.

Regeringen er nu sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet klar med en plan for at omlægge kulstofrig lavbundsjord med landbrugsdrift og lave det om til klimagavnlig natur ligger nu. Fra i år og til 2022 afsætter regeringen lige godt 600 mio. kroner til formålet ud fra sidste års aftale om finansloven.

Enhedslistens Landbrugsordfører Søren Egge Rasmussen udtaler:

–  Vi har i forhandlingerne lagt vægt på at udtagning af landbrugsarealer også skal kunne tilgodese mange andre vigtige hensyn end CO2-reduktioner.  For eksempel biodiversitet, klimatilpasning og bedre vandmiljø. Og det vil den her indsats kunne – det er meget vigtig vi tænker i synergier og samarbejder med kommuner og fonde om de bedste løsninger. Jeg håber at også Århus kommune vil søge om støttekronerne.

– Enhedslisten arbejder også for at mere af landbrugsstøtten kan bruges til at sikre mere natur, klimaindsats og sikring af vandmiljøet, og jeg ser frem til at forhandle det med regeringen. Derudover skal der laves klimahandlingsplaner for landbruget som bør sikre mere skov, ændret dyrkningen og skabe langt mere natur. Så jeg forventer at der kommer flere nye ordninger, som kan øge omstillingen af landbruget.

Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus, udtaler:

– Vi skal gribe muligheden nu. Det er oplagt at Aarhus Kommune søger puljen for at udtage lavbundsjorder. Det kan både bidrage til realisering af de bindende klimamål, ligesom det flugter med vores visioner på det grønne område. Jeg vil tage sagen op i Teknisk Udvalg og høre hvilke projekter der kan realiseres med de nye støttemuligheder.

Pressemeddelelse på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside