Lærerne skal have undskyldning og penge tilbage

Aarhus Kommune skylder de lærere, der blev lockoutet i 2013, en undskyldning og en økonomisk kompensation. Enhedslisten foreslår, at Aarhus Byråd giver lærerne denne undskyldning, samt at kommunen giver dem de penge tilbage, de mistede ved at være lockoutet fra deres arbejde.

Pressemeddelelse, 28.10.2017, Maria Sloth, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

Forløbet omkring lockouten er blevet afdækket i bogen ”Søren og Mette i benlås”. Heraf fremgår det, at der mellem den daværende regering og KL var et meget tæt parløb, i ønsket om at sikre en ændret arbejdstid for folkeskolens lærere, så der aldrig blev forhandlet reelt om en ny overenskomst. Det var aftalt spil. KL havde regeringens opbakning til en landsomfattende lockout – og sikkerhed for, at lockouten ville ende med et regeringsindgreb til fordel for KL.

I Aarhus stillede Enhedslisten i foråret 2013 forslag om, at Aarhus Kommune udlod at lockoute kommunens lærere, da der i Aarhus var indgået en lokalaftale om udvidelse af lærernes ugentlige undervisningstid. Denne aftale, mellem Aarhus Kommune og Århus Lærerforening, blev offentligt rost af både borgmester og børn- og ungerådmand.

Alligevel valgte et stort flertal i byrådet at sende lærerne ud i 26 dages lockout, med et økonomisk tab for lærerne, og følgende mistillid fra lærerne til både lands- og lokalpolitikere.

”Når vi nu har fået vished for, at forløbet omkring lockouten var aftalt spil, så er det på sin plads og på tide, at Aarhus Kommune og Aarhus Byråd får rettet op på sin fejl og får sagt undskyld til lærerne og samtidig kompenserer dem for deres økonomiske tab,” siger Maria Sloth, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Sagen er på byrådets dagsorden ved det kommende møde