Bevar vores almene boliger - Gellerup

Risiko for store erstatninger: Nedrivninger i Gellerup og Bispehaven bør sættes i bero

Boligblokke med mange almene boliger i Gellerup og Bispehaven står overfor at blive revet ned. Samtidig er en stribe retssager og juridiske vurderinger vedrørende beslutningerne om nedrivning på vej, hvormed Aarhus Kommune risikerer at skulle punge ud med store erstatninger. Derfor bør nedrivningerne sættes i bero. Det stiller Enhedslisten forslag om i Aarhus Byråd.

Pressemeddelelse, 8.12.2022, Solveig Munk, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg

Følgende retssager og juridiske vurderinger er på vej:

  • Aarhus Kommune er indstævnet i retten af beboere og afdelingsbestyrelse i både Gellerup og Bispehaven for med nedrivningerne at diskriminere mennesker og for ekspropriation af privat fælles ejendom.
  • Brabrand Boligforening har indstævnet de beboere i Gellerup, som har gjort indsigelse mod opsigelse af deres lejemål i de nedrivningsdømte boliger.
  • ”Ikke-vestlige” beboere som kriterie for opsigelse af beboere i et boligområde er af Østre Landsret forelagt EU domstolen til præjudiciel bedømmelse.

”Alle disse juridiske tiltag bør i sig selv give opsættende virkning. Men samtidig er det Enhedslistens opfattelse, at byrådet påfører kommunen et omfattende erstatningsansvar, ved ikke at stille nedrivningerne i bero, indtil der foreligger afgørelser,” siger forslagsstilleren Solveig Munk, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus og formand for Teknisk Udvalg.

Derfor stilles følgende forslag i byrådet:

De gennem udviklingsplaner, helhedsplaner og lokalplaner vedtagelser og givne påbud om nedrivning af boligblokke i Gellerup og Bispehaven sættes i bero indtil der foreligger en afgørelse på de af beboerne igangsatte retssager mod kommune, boligorganisation og stat.

”Mange beboere er allerede flyttet fra de nedrivnings-udpegede boligblokke i både Gellerup og Bispehaven, og blokkene står spøgelsesagtige med tømte boliger og enkelte barrikaderede vinduer. Hærværk med utryghed for de tilbageblevne beboere bliver nemt følgen, og de boliger og flere andre boliger i området kan ikke lejes ud,” siger Solveig Munk.

Resultatet er tomgangsproblemer med enorme huslejetab, som betales af landets almene lejere. Da Aarhus samtidig mangler gode familieboliger til at huse flygtninge, for tiden særligt flygtninge fra Ukraine, bør de tomme boliger i Gellerup og Bispehaven udlejes til dem. Der er lavet lovgivning til formålet, og beboerne står parat til at modtage flygtningene. Samtidig har kommunen en forpligtigelse til at huse flygtninge og til at begrænse tab. Derfor stilles følgende forslag i byrådet:

Ledige boliger i Gellerup og Bispehaven udlejes til flygtninge.

Forslagene er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 14. december.