Latinerkvarteret har brug for fredeliggørelse og et medborgerhus

Aarhus midtby fortættes og fortravles. Derfor skal byudviklingen i midtbyen gentænkes, så den lever op til de behov, mennesker har for udfoldelse og fællesskaber. For at komme dette i møde foreslår Enhedslisten et medborgerhus i Graven, i kommunens hus med tandlægeklinik.

Pressemeddelelse, 29.10.2017, Jette Jensen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus

Samtidig med at byen udvikles, er der en tendens til, at familier modsat tidligere bliver boende i midtbyen. Det stiller ny krav til midtbyens udvikling.

”Vi oplever et stigende behov for, at der indenfor de eksisterende rammer skabes mulighed for fysisk og kreativ udfoldelse. Og det gælder både for børn og voksne. Vi skal samtidig sørge for, at beholde de eksisterende grønne områder, eller skabe nogle nye, der kan fungere som åndehuller og samlingssteder for midtbyens beboere,” siger Jette Jensen, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Enhedslisten foreslår:

  • Der etableres et beboer/medborgerhus i Tandlægeklinikken i Graven – med mulighed for fysisk og kreativ udfoldelse og med legeplads for områdets og byens børn og unge.
  • Latinerkvarteret (Graven, Volden, Badstuegade, Pustervig og Rosensgade) fredeliggøres, så biltrafik henvises til andre områder (undtagen varetransport og handicapkørsel), og der gives bedre plads og mere tryghed og sikkerhed til gående og cyklister.
  • Latinerkvarteret indrettes med grønne områder, så der er plads til fællesskaber, aktiviteter og menneskers liv.

”Byen er for mennesker, også midtbyen. Det er vigtigt at huske. Og det må vi i byrådet tage ansvar for at holde fast i, midt i den rivende udvikling Aarhus er inde i,” siger Jette Jensen.

Forslaget er på det kommende byrådsmøde