Millioner til Enhedslistens mærkesager

Enhedslisten får nu en lang række af vores mærkesager gennemført, idet der bliver afsat millioner af kroner til dem i budgettet for Århus Kommune. Det er sket i årets budgetforhandlinger på rådhuset, og det er til gavn for rigtigt mange århusianere og vil skabe mere lighed og større fællesskab i byen.

Vi vil modvirke fattigdom samt armod for de svageste

Velfærdens sikkerhedsnet i Århus har store huller, som mange århusianere falder igennem til uforskyldt fattigdom og armod. For at modvirke dette har Enhedslisten stillet en lang række forslag til årets budgetforhandlinger med fokus på demokratisering, lighed i sundhed, og at alle er med i fællesskabet, hvilket fremgår af Maria Sloths budgettale i byrådet.

Fuld fart frem for Letbanen

Læserbrev: En del har været ude og tale for en pause eller stop for letbanens udbygning. Så kunne man lige vente og se, og det ville nok være smart. Jeg er ked af at sige det, men det er ganske enkelt objektivt forkert og uforstandigt. Og hvad værre er, det er en tænkning, der kan skade kommunens og Østjyllands udvikling.

Fiskene tilbage til Århus

Vi skal have bæredygtigt og kystnært fiskeri tilbage til Århus, og samtidig skal vi tilslutte os protesterne fra vores nabokommuner imod planerne om havbrug ved Djursland, som vil være ødelæggende for vandmiljøet i Århusbugten.
Enhedslisten foreslår derfor, at Århus Byråd vedtager en hav- og fiskeripolitik for Århus.

Kronik: Bæredygtig Aarhus Bugt

Midt i debatten om nye forurenende havbrug ved Djursland og kvotekonger, som dominerer dansk fiskeri, er der behov for at diskutere, hvilket fiskeri der skal udvikles i Danmark. Enhedslisten foreslår, at Aarhus byråd vedtager at udarbejde en hav- og fiskeripolitik.