Kronik: Bæredygtig Aarhus Bugt

Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten, og Søren Egge Rasmussen,  Folketingsmedlem og fiskeriordfører for Enhedslisten

Udgivet 26. august 2017 i Aarhus Stiftstidende.

Midt i debatten om nye forurenende havbrug ved Djursland og kvotekonger, som dominerer dansk fiskeri, er der behov for at diskutere, hvilket fiskeri der skal udvikles i Danmark. Enhedslisten foreslår, at Aarhus byråd vedtager at udarbejde en hav- og fiskeripolitik.

Aarhus bør være med til at fremme et bæredygtigt skånsomt fiskeri, hvor flere fisk, fanget i Aarhus Bugt, sælges i Aarhus. Og Enhedslisten mener, at en ny hav- og fiskeripolitik skal udarbejdes og udmøntes i samarbejde med nabokommuner. Vores fælles ressourcer i havene i form af fisk tilhører ikke den kommune, der har kyststrækningen, og det er væsentligt at tage hensyn til fiskere fra Bønnerup og Grenaa, som også fisker i Aarhus bugt. Men hvorfor ikke forsøge at få flere af de lokale fisk afsat lokalt?

Tænk, hvis havnene i Aarhus Bugt igen kom til at summe af liv. Tænk, hvis der udelukkende blev fisket skånsomt i bugten, og hvis de fangede fisk blev landet og solgt lokalt. Det er bestemt ikke en utopi, men er faktisk muligt. Men det kræver, at Aarhus Kommune arbejder målrettet og udarbejder en kommunal hav- og fiskeripolitik, som forholder sig til mulighederne. Aarhus Kommune skal arbejde for, at vi bruger havets ressourcer skånsomt og også anvender havne i Aarhus og Norsminde til erhverv, der relaterer sig til fiskeri. Aarhus Bugt har ikke kun rekreative værdier.

I Enhedslisten mener vi, at fiskeriet i Aarhus Bugt og tilstødende vandområder bør ske på et bæredygtigt grundlag. I Øresund har et trawlforbud forbedret fiskebestandene markant og et lignende forbud i Aarhus Bugt vil være oplagt. Pt. er der kun trawlforbud i områder mellem Mejl Flak og Samsø, og i disse områder vil fiskebestandene have bedre mulighed for at vokse. Enhedslisten mener, at det nuværende trawlforbud i et begrænset område af Aarhus Bugt langt fra er nok. Trawlforbuddet bør udvides til hele Aarhus bugt og det skånsomme fiskeri skal i stedet prioriteres.

Foruden et totalt trawlforbud og fremme af skånsomt fiskeri i Aarhus Bugt bør kommunen understøtte, at de fangede fisk landes og sælges lokalt.

Der findes ikke opgørelser over fiskeriet i selve Aarhus Bugt, men der er data for landede fisk fra et større område langs Djurslands sydlige kyster inklusive Aarhus Bugt. Hovedparten af disse fangede fisk landes udelukkende i Grenaa og Bønnerup. På Aarhus havn har der ikke været erhvervsfiskere siden 2008, men der er stadig bierhvervs- og fritidsfiskere.

I detailplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen er der reserveret et mindre areal til fiskeri og virksomheder i relation til fiskeri, som kan blive på området indtil 2030. Der er altså reserveret et areal på havnen i relation til fiskeri, og her vil det være oplagt, at kommunen aktivt går ind og stiller krav til, at arealet skal bruges til skånsomt fiskeri og relaterede virksomheder.

Enhedslisten mener, at det er oplagt, at en udvikling af fiskeripolitik for Aarhus Kommune bør ske i samarbejde med nabokommunerne Odder, Samsø og Syddjurs samt Norddjurs Kommune, som har flest erhvervsfiskere, og som også fisker i Aarhus Bugt. Det lokale fiskeri kan koordineres og prioriteres igennem samarbejde med FLAG-Djursland (Fiskeriets Lokale Aktions Grupper), som både støtter projekter med fiskeri og udvikling af tangprodukter.

Planerne om etablering af havbrug ud for Djurslands kyster vedrører også Aarhus Kommune. De ansøgte havbrug med en samlet årlig udledning af 460 tons kvælstof og 52 tons fosfor vil også kunne have negativ effekt for vandmiljøet i Aarhus Bugt. Derfor bør Aarhus Kommune tilslutte sig protesterne imod nye havbrug, som enige byråd i Norddjurs, Syddjurs og Samsø kommuner har afsendt til Christiansborg. Hvis ansøgerne til havbrugene går videre med deres forurenende planer, skal Aarhus byråd være med til at protestere i samarbejde med andre kommuner.

Tager Aarhus Kommune opfordringen op i forhold til at arbejde målrettet henimod at skabe bedre muligheder for det skånsomme fiskeri i Aarhus Bugt, er der godt nyt. I Folketinget er der nemlig vedtaget en fiskeripakke udenom regeringen, som blandt andet har til hensigt at fremme det skånsomme kystnære fiskeri og at give bedre muligheder for at unge fiskere kommer ind i fiskerierhvervet.

I aftalen for Den Europæiske Hav- og fiskerifond (EHFF) for 2018-2020 er der desuden afsat midler til at fremme en række initiativer, som kan udbrede skånsomt kystnært fiskeri.

Enhedslisten mener, at Aarhus Kommune bør afsøge, i hvilket omfang fiskeripakken og de afsatte midler i fiskerifonden kan fremme det lokale fiskeri i Aarhus Bugt. Det kan f.eks. være initiativer, der understøtter, at fisk fanget i Aarhus Bugt og landet i østjyske havne bliver videresolgt i Aarhus. Sådanne initiativer vil også spille fint sammen med den øgede interesse for lokale fødevarer, vi ser i Aarhus, hvilket ikke kun burde begrænse sig til lokalt producerede grøntsager, men også burde omfatte lokalt fanget, frisk fisk.