Rødt aftryk i et forbedrings-forlig

Enhedslisten har fået forbedringer for århusianerne med i budgetforliget, nemlig millioner af kroner til velfærd, til gavn for børnefamilierne, svage grupper som handicappede, hjemløse, kontanthjælpsmodtagere og psykisk syge. Det er vi stolte af, selvom vi også kan se visse mangler i forliget, især på det grønne område.
Med forliget har vi fået styrket, at skattekronerne kommer ud at arbejde til gavn for velfærden og ikke bare hober sig op som overskud i magistratsafdelingerne. Det er væsentligt og glædeligt og en styrkelse af demokratiet, og det skal ske uden serviceforringelser.
Ud af de 53 forslag, vi har stillet til budgettet, har vi fået noget igennem på 23 af dem, selvom de penge, der var i spil, var få. Vi har fået 6 mio kr. om året til mere personale i daginstitutionerne til de 0-2 årige. Vi har fået et tocifret mio beløb til almene boliger, 4,85 mio kr. til unge hjemløse, 5 mio kr. om året til Borgernes Psykiatrihus, 2 mio om året kr. til 225 timer småjobs, 3 mio kr. om året til botilbud til voksne med handicap, 1 mio kr. til overgang fra barn til voksen med handicap, lighed i sundhed, og ganske meget mere. Og så står vi desuden bag, at der årligt gives 125 mio kr. til de store velfærdsområder via budgetmodellerne.
“Jeg er stolt over og meget glad for, at vi får så mange af vores mærkesager igennem, til gavn og glæde for hele byen. Alle vores forslag, som nu bliver gennemført, er med til at skabe større lighed og få flere med i fællesskabet,” siger Maria Sloth, Enhedslistens budgetordfører.
Enhedslisten har desuden fået penge til Kvindemuseet, Aarhus Filmværksted, Foreningernes Hus i Gellerup, Ungdomskulturhuset, LGBT og mere ligestilling. Mens vi har haft svært ved at få andet end cirkulær økonomi og grøn trafik igennem på det grønne område. Det er ærgerligt i forhold til grøn omstilling, hvor vi er mere ambitiøse.
Enhedslisten har været stærkt medvirkende til at styrke anlæg til den grønne trafik med 146 mio kr. over de næste fire år. Det er penge til bedre forhold for cyklister og fodgængere samt den kollektive trafik, sikre skoleveje, stiforbindelser og hastighedszoner i boligområder. Et stort og vigtigt løft i den rigtige retning.
”Med forliget har Enhedslisten fået en mere rød og mangfoldig by, og vi har sat vores aftryk for et bedre Århus,” siger Maria Sloth.