Mange forslag om vigtige forbedringer

Enhedslistens byrådsgruppe bestående af Peter Hegner Bonfils, Jette Jensen og Maria Sloth stiller en lang række forslag, ja, hele 53, til budgetforhandlingerne i Aarhus. Det er vigtige forslag, der vil skabe forbedringer for rigtigt mange aarhusianere.

Læs alle budgetforslagene fra Enhedslisten her.

Byrådsgruppen stiller forslag på alle område. Der stilles samtidig forslag om, hvor pengene skal komme fra, det er bl.a. gennem øget dækningsafgift og grundskyld. Det er desuden fra højere gebyr for byggesager, stilladsafgift, og så foreslås det, at penge afsat til Marselistunnelen i stedet for bruges til nye etaper til Letbanen.

Listen over forslag er lang. Der er forslag, som skal afbøde virkningen af regeringens fattigdoms-reformer, og der er forslag om forsøg med 30 timers arbejdsuge med fuld lønkompensation.

På børn- og unge området er der forslag om bedre normeringer i daginstitutionerne for de 0-2 årige, samt mere og bedre vejledning for unge om uddannelse. Og der er forslag om bedre støtte til udsatte børn samt øget hjælp til inklusion i folkeskolen.

På kulturområde stilles forslag om frivillighedskoordinatorer i medborger- og beboerhuse, bl.a. i Foreningernes Hus i Gellerup, og der er forslag om en redningsplan for Aarhus Filmværksted samt en løsning for Ungdomskulturhuset.

Der stilles en række forslag på miljø-området, samt flere forslag om bedre forhold for cyklister, gående og den kollektive trafik. Der stilles forslag om flere almene boliger og flere forslag på det sociale område samt sundhedsområdet.

Forhandlingerne om kommunens budget starter d. 18. september.