Fuld fart frem for Letbanen

Læserbrev af Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem i Århus, Enhedslisten

Bragt i Århus Stiftstidende 12. september 2017

En del har været ude og tale for en pause eller stop for letbanens udbygning. Så kunne man lige vente og se, og det ville nok være smart. Jeg er ked af at sige det, men det er ganske enkelt objektivt forkert og uforstandigt. Og hvad værre er, det er en tænkning, der kan skade kommunens og Østjyllands udvikling.

Eksempelvis har det i lang tid ligget i planerne, at der skulle være en linje til Aarhus Ø – og det er i sagens natur bedre, at den kommer før end senere. For det er sådan, at værdien og nytten af letbanen stiger eksponentielt i takt med at den udbygges – netværket af linjer, destinationer mangedobles – og det vil både trække passagerer til og være til glæde for de eksisterende passagerer.

Med en linje til Aarhus Ø vil passagererne have endnu en mulig slutdestination, nemlig Aarhus Ø – et Aarhus Ø, hvor der i de kommende år vil blive etableret hundredevis af arbejdspladser. Samtidig vil beboerne på Aarhus Ø få en højklasset kollektiv trafik og dermed få mindsket bilafhængigheden på Aarhus Ø.

Al snak om at forhale udbygningen af letbanen er bagudskuende og skadelig. Letbane-nettet er Aarhus’ svar på Københavns S-toge – og den historiske tid, vi befinder os i, kræver, at vi hurtigt får det udbygget. Vi står ved en skillevej: Enten udbygger vi letbanen, så vi kan komme hurtigt frem på en måde, der ikke forurener og belaster byen og miljøet, ligesom den høje kapacitet gør, at vi kan udvikle kommunen og regionen på en god måde for mennesker og miljø. Udbygger vi ikke letbanen hurtigst muligt, vil Aarhus og Østjylland sande til i bilkøer, bil-os og økonomisk stagnation.

Letbanetoget afgår lige straks. De, der ikke er med, bliver efterladt i fortiden. Vi andre kan gå en renere, mere miljøvenlig og bedre by- og regionsudvikling i møde.