Fiskene tilbage til Århus

Vi skal have bæredygtigt og kystnært fiskeri tilbage til Århus, og samtidig skal vi tilslutte os protesterne fra vores nabokommuner imod planerne om havbrug ved Djursland, som vil være ødelæggende for vandmiljøet i Århusbugten.
Enhedslisten foreslår derfor, at Århus Byråd vedtager en hav- og fiskeripolitik for Århus.

Pressemeddelelse 10.9.2017, Peter Iversen, byrådsmedlem for Enhedslisten i Århus

Planerne om havbrug ud for Djurslands kyster rammer også Århus Kommune. De ansøgte havbrug, med en samlet årlig udledning af 460 tons kvælstof og 52 tons fosfor, vil også have negativ effekt for vandmiljøet i Århusbugten. Derfor bør Århus Kommune tilslutte sig protesterne imod nye havbrug, som enige byråd i Norddjurs, Syddjurs og Samsø har sendt til Christiansborg.
”Fiskeriet i Århusbugten og tilstødende vandområder bør ske på et bæredygtigt grundlag. Vi skal derfor have udviklet en fiskeripolitik for Århus Kommune, og vi bør gøre det i samarbejde med Odder, Samsø, Syddjurs og Norddjurs, da de kommuner har flest erhvervsfiskere i Århusbugten,” siger Peter Iversen, byrådsmedlem for Enhedslisten.
På Århus havn har der ikke været erhvervsfiskere siden 2008. Men der er bierhvervs- og fritidsfiskere. I detailplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen er der reserveret et mindre areal til fiskeri og til virksomheder i relation til fiskeri, som kan blive på området indtil 2030.
”Der er en øget interesse for lokale fødevarer, også i Århus, og der er gode muligheder for at lokalt fanget fisk kan afsættes her i byen. Samtidig giver et renere havmiljø i Århusbugten større rekreative værdier, mens lystfiskeriet langs kysterne og på havet forbedres. Alt dette har stor værdi for befolkningen og for turisterne,” siger Peter Iversen.

Forslaget er på det kommende byrådsmøde