Viggo Jonasen Rød by - Grøn by

Højhuse i Sydhavnen i Aarhus – og trafikplanlægning

For tiden er to store byggerier – med mange arbejdspladser som formål – i behandling i byrådet. Det er ”kulturhøjhuset”, lokalplan 1141, og det er ”borgmesterstangen”, de Lindes 150 meter høje erhvervshøjhus på Mindet 6. Tilsammen forventes de vel at skulle indeholde 2.000-3.000 arbejdspladser. Og gæster/kunder skal vel også til og fra.

Debatindlæg, 26.5.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg

Det kunne være interessant at få en analyse af trafikskabelse og trafikafvikling ved så mange arbejdspladser og servicefunktioner de to steder. Der er nemlig ingen omtale af det i lokalplanforslagene eller miljøredegørelserne.

I begge planer påtænkes p-hus.

Men hvor mange biler forventes at komme til og fra p-husene? Og ad hvilke veje:

Skal de køre via det snart berømte kaoskryds ved Europaplads?

Skal de køre ind forbi svømmehallen?

Skal de køre via Jægergårdsgade?

Skal de køre via Værkmestergade?

Skal de køre via Marselis Boulevard og senere via borgmesterens Marselistunnel?

Eller forventer man, at de ansatte og kunderne alle sammen kommer med Letbanen?

Af og til kan vi i aviserne læse, at trafikken er endog meget tæt på Kystvejen. Det er vist tænkeligt, at de to projekter kan skabe endnu større trafiktæthed på Kystvejen.

Det vil være et fremskridt, hvis lokalplanlægningen i Aarhus også inddrager trafikplanlægning.

Det vil lidt mere komme til at ligne helhedsplanlægning.

Debatindlægget i JP-Aarhus