Else Kayser på AUH

Fair løn og arbejdsvilkår til “kvindefagene”

Store grupper af sundhedspersonalet i de traditionelle kvindefag er utilfredse med deres løn og arbejdsvilkår – og med rette.

Debatindlæg, 25.5.2021, Else Kayser, Henrik Qvist, Grete Fyrstenberg, Sabrina Christiansen Broch og Rene Rafn, spidskandidater for Enhedslisten til regionsrådet i Region Midtjylland

I regionerne har vi problemer med at fastholde og rekruttere kompetent sundhedspersonale. Derfor vil Enhedslisten opfordre til, at der findes den nødvendige økonomiske ramme via økonomiaftalerne mellem Danske Regioner og Finansministeriet. Det har vi brug for, så vi i regionerne kan ansætte flere og gennemføre flere uddannelsesforløb og dermed skabe bedre arbejdsforhold, hvilket selvfølgelig også vil være til gavn for patienterne.

Et stort fællesskab på tværs af faggrupper i kommuner og regioner har peget på tjenestemandsreformen af 1969 som en årsag til en strukturel skævhed i lønnen. Det er på Christiansborg, man har vedtaget tjenestemandsreformen; derfor vil vi opfordre til, at man finder løsninger på det store lønefterslæb for kvindedominerede faggrupper i den offentlige sektor i Folketinget.

Efter en lang og fortsat kamp mod corona og låste rammer i forhold til at opnå ligeløn gennem overenskomstforhandlingerne ser vi flere personalegrupper gøre modstand. Sygeplejersker, radiografer og jordemødre har stemt nej til den forhandlede overenskomst.

Vi har i Enhedslisten fuld forståelse for frustrationerne, og vi mener, de skal tages meget seriøst.

Desværre er regionerne relativt magtesløse, når de ansatte er utilfredse. Regionen har ikke selvstændige skatteindtægter, men er afhængig af de årlige forhandlinger med staten og de reguleringer, som automatisk sker fra statens side efter en vurdering af pris- og lønstigninger.

Regionerne kan alene investere i arbejdsmiljøet og lave forskellige mindre aftaler, men pengene vil altid skulle tages fra behandlingsområderne.

Det er ikke en gangbar løsning. Det er personalet, der holder vores sundhedsvæsen sammen. Vi har brug for personale, der er både kompetent og glad for at gå på arbejde, så det hele ikke smuldrer.

Billedet: Else Kayser (th), spidskandidat for Enhedslisten til regionsrådet i Region Midtjylland på besøg på Aarhus Universitetshospital.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende

Debatindlægget i JP-Aarhus