Syrien demo i Aarhus 21.4.2021

Appel til ministeren om syriske flygtninge ud fra Aarhus Målene

På baggrund af inddragelse af opholdstilladelse i Danmark af syriske flygtninge, også i Aarhus, har tre partier og en løsgænger i Aarhus Byråd skrevet et brev med en appel til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

Pressemeddelelse, 1.6.2021, Lone Norlander Smith (EL), Thomas Medom (SF), Rabih Azad-Ahmad (R) og Dorthe Borgkvist (UFP), Aarhus Byråd

Brevet er sendt af Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Dorthe Borgkvist uden for partierne. I brevet udtrykkes bekymring over, at syriske flygtninge sendes tilbage til et Syrien, der endnu ikke er sikkert for de tilbagevendende. I brevet opfordres til, at hjemsendelse af syriske flygtninge indstilles, således at de ikke bliver sendt til udrejsecentre, så længe sikkerhedssituationen i Syrien er så dårlig, som den er, og der ikke er indgået en hjemsendelsesaftale med det syriske styre – således at de syriske flygtninge kan opholde sig i Aarhus i trygge og vante omgivelser.

Dette sker på baggrund af, at ingen andre EU-lande end Danmark og Ungarn mener, at Damaskus og omegn er så sikker, at flygtninge kan begynde at vende tilbage.

På initiativ af Enhedslisten blev et forslag om at sende et tilsvarende brev til udlændinge- og integrationsministeren behandlet i Aarhus Byråd d. 26.5.2021. Et flertal bestående af S, V, K og DF afviste forslaget med begrundelsen, at dette ikke er en sag for byrådet.

Afsenderne af brevet til ministeren mener, at det i høj grad er relevant for Aarhus Byråd at tage vare på byens borgere, især ud fra de vedtagne Aarhus Mål: ”Aarhus er en god by for alle – med plads til alle og brug for alle,” hvilket vi mener også bør gælde for de syriske flygtninge i Aarhus.

Brevet til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er vedhæftet. Det er desuden sendt cc til statsminister Mette Frederiksen og Rasmus Stoklund, S-integrations- og udlændingeordfører.

Brevet til Mattias Tesfaye

Link til byrådsbehandling af ELs forslag om brev til ministeren (sag nr. 9)