Lone Norlander Smith V. Demo Mod Nedrivning 15.5.2019

Lone Norlander Smith genopstiller ikke til byrådet

Enhedslistens højt profilerede byrådsmedlem gennem tre år, Lone Norlander Smith, har besluttet ikke at genopstille til byrådet ved valget til november i år. Hun har gennem lang tid markeret sig som en meget skarp kritiker af forholdene på ældre-området i Aarhus og været meget kritisk overfor forvaltningen-ledelsens og rådmandens indsats og prioriteringer.

Pressemeddelelses 31.1.2021, Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Lone Norlander-Smith har markeret sig stærkt som politiker ved at gå efter at få indflydelse i byrådet, til gavn for rigtigt mange aarhusianere. På ældreområdet har hun igen og igen foreslået bedre normeringer på plejehjemmene, især om natten, hvilket endelig lykkedes ved det seneste budgetforlig. Hun har også kæmpet indædt for børnenes sag, for bedre normeringer i daginstitutioner, bedre indeklima i skoler og daginstitutioner samt flere og bedre legepladser.

På trods af politiske uenigheder nyder Lone Norlander Smith stor respekt blandt politikere fra de andre partier i byrådet. Det skyldes i høj grad hendes evne til at fokusere på løsninger og resultater samt evnen til at finde frem til det, man kan blive enige om. Som da hun ved sidste års budgetforhandlinger sammen med De Konservative fik sat flere penge af til gadesygeplejersker for hjemløse og udsatte i Aarhus.

”Der er kommet mange gode og flotte resultater ud af arbejdet i denne byrådsperiode. Og jeg ved, at der er mange gode grunde til at fortsætte mit arbejde i byrådet. Men det har været et meget slidsomt år 2020 med mange tunge byrådssager og energi-drænende diskussioner i Enhedslisten om de beslutninger, vi som byrådsgruppe har taget,” siger Lone Norlander Smith.

Hendes hjerte banker især for de svage og udsatte, minoriteterne, børnene og de ældre. Og hun er ikke bleg for at stille skarpe krav, som da hun i foråret 2020, sammen med EL byrådskollega Keld Hvalsø, forlangte budgetforliget fra 2019 genåbnet, for at få flere penge til socialområdet, hvilket også lykkedes. En stor succes er hendes arbejde som formand for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling, der har aftvunget stor respekt i byrådet. Hun nyder desuden stor respekt og tillid i mange i bevægelser, institutioner, foreninger mv. udenfor byrådet, som hun har talt med og lyttet til og derefter fremført deres ønsker og forslag i byrådet.

”Jeg vil rigtig gerne være med til at skabe resultater og gerne samarbejde med andre partier og bevægelser. Men der har været en tiltagende skarp tone i den interne debat i Enhedslisten, især fra en snæver kreds af medlemmer. Det har langsomt men sikkert ødelagt grundlaget for at føre Enhedslistens politik,” siger Lone Norlander Smith.

”Jeg har på rigtig mange måder forsøgt at samle og få denne periode til at fungere. Men med den grundliggende uro og splid i partiet kan jeg ikke se mig selv ind i en valgkamp og en ny periode i byrådet,” tilføjer hun.