Protest mod nedskæringer i Aarhus 13.9.2018

Enhedslisten fører ikke nedskærings politik

Enhedslisten deltager ikke i nedskærings politik i Aarhus Byråd, sådan som det påstås i en artikel i Århus Stiftstidende d. 30.1. af kommende EL-byrådsmedlem Viggo Jonasen. Det er simpelthen ikke rigtigt, derfor denne berigtigelse.

Debatindlæg, 2.2.2021, Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Viggo Jonasen siger til Stiften, at Enhedslistens byrådsgruppes budgetpolitik består af nedskæringer. Dette er ikke korrekt. Ved de store spare- og nedskæringsforlig indgået om budgetterne for 2007, 2011, 2016 og 2019 blev der samlet sparet 1,4 milliarder kr., men Enhedslisten var ikke med i nogle af forligene og stemte imod budgetterne i byrådet. Enhedslisten har deltaget i forlig om budgetterne for 2015, 2017, 2018, 2020 og 2021, der alle indeholder forbedringer for aarhusianerne på mange områder.

Viggo Jonasen udtaler i Stiften, at forliget om budget 2021 indeholder nedskæringer på socialområdet. Det er ikke rigtigt. Med budgetforliget var Enhedslisten med til at give socialområdet 40 mio. kr. ekstra om året. Desuden tilføres området hvert år en del penge som følge af budgetmodellerne, hvilket i 2024 vil beløbe sig til 101 mio. kr. ekstra om året.

At kalde det en nedskæring er simpelthen usandt. Jeg er dog samtidig godt klar over, at socialområdet i uhyggelig grad trænger til et meget markant og mærkbart økonomisk løft. Det vil jeg kæmpe indædt og hårdnakket for, og med støtte fra organisationer og andre udenfor rådhuset vil jeg bide mig fast i forhandlingsbordet indtil det lykkes.

Viggo Jonasen udtaler desuden, at Enhedslisten budgetpolitik indeholder effektiviseringskrav, bl.a. i form af det såkaldte finansieringsbidrag. Det er ikke korrekt. Ved forliget om budget 2021 var vi med til at afskaffe finansieringsbidraget i 2021, og fra 2022 erstatte det med et såkaldt fællesbidrag, der er mindre end halvt så stort. Dette giver samlet magistratsafdelingerne 193 mio. kr. ekstra i 2024. Budgettet giver desuden mio. af kr. til bl.a. ældre- og børneområdet, og samlet betyder det ansættelse af 1500 nye kommunale medarbejdere.

Et solidt flertal i Enhedslistens bestyrelse i Aarhus har bakket op om partiets deltagelse i forliget om budget 2021, fordi det betyder en lang række forbedringer. Det undrer, at Viggo Jonasen fremfører sin kritik, baseret på usandheder, i pressen. Hans udtalelser skaber uberettiget usikkerhed om Enhedslistens politik, hvilket er skadeligt for partiets omdømme i offentligheden.

Billedet er fra protester mod kommunale nedskæringer i budget 2019, et budget som Enhedslisten stemte imod.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende