DER ER BRUG FOR ET PARADIGMESKIFTE PÅ ÆLDREOMRÅDET

Lone Norlander (EL), medlem af Aarhus Byråd, Foto: Axel Schütt.

Det er ikke okay, at vores ældre borgere ikke får den omsorg, som de fortjener og har brug for. Enhedslisten i Aarhus Kommune kæmper for, at vi laver noget grundlæggende om i vores ældrepleje.

Lone Norlander har skrevet følgende debatindlæg i Aarhus Stiftstidende og beskriver bl.a., at ældreplejen skal: “Væk fra minuttyranni, målstyring, “ydelser” og “skal-opgaver” og hen imod et indefra-perspektiv, hvor det eneste, der gælder, er, om den enkelte borger sættes i centrum og får den hjælp og omsorg, som vedkommende har brug for.”

Læs hele artiklen på Århus Stiftstidende. Tryk her