Lone Norlander Smith

Glædeligt med flertal for pårørende-råd på bosteder

Et stort og længe næret ønske, fra pårørende ved de sociale bosteder, kan nu blive opfyldt. Et flertal i byrådet, hvor Enhedslisten er med, foreslår nemlig, at der oprettes bruger- og pårørende-råd ved de sociale bosteder. Forslaget stilles på det kommende byrådsmøde.

Pressemeddelelse, 18.2.2021, Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

”Det er meget kritisabelt, at der ikke for længst er oprettet den slags råd. Det skal der da være, hvilket en organisation som LEV jo også har påpeget,” siger Enhedslistens Lone Norlander Smith, der er med til at stille forslaget sammen med Venstre, Konservative, De Radikale, Dansk Folkeparti og løsgængeren Dorthe Borgkvist.

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med en gruppe pårørende til beboere på nogle af de sociale bosteder. Der har i lang tid fra de pårørende været et stort ønske om at få et formelt talerør og høringsret på bostederne.

”Vi har jo set flere triste og stærkt kritisable sager med omsorgssvigt på nogle af bostederne. Med disse råd bliver der bedre mulighed for både brugere og pårørende for at blive inddraget, få indflydelse og have en konstruktiv dialog om forholdene. Det kan forhåbentlig være med til at forhindre den slags sager fremover, siger Lone Norlander Smith.

Forslaget fra byrådsflertallet betyder, at socialrådmanden og hans forvaltning skal lave en plan for oprettelse af bruger- og pårørende-råd på de bosteder samt aflastnings- og dagtilbud, der ønsker dette. Ved oprettelsen skal der være mulighed for hjælp fra uddannede pårørende-vejledere. Arbejdet med oprettelse af rådene skal ske i samarbejde med beboere, personale og pårørende, og med inspiration fra relevante organisationer.

Ved oprettelse af bruger- pårørende-råd skal der sikres medindflydelse i væsentlige forhold omkring beboernes trivsel, sundhed og sikkerhed, herunder også ansættelser, samt høringsret. Det er vigtigt med denne indflydelse for at rådet kan blive relevant og få opbakning.

”Med dette forslag kan vi virkelig gøre en forskel i det daglige liv for nogle af de svage grupper i kommunen. Det er meget glædeligt,” siger Lone Norlander Smith.