Søren Egge Rasmussen på letbanestationen i Hjortshøj

Søren Egge vil samle østjyske MF’ere om bedre kollektiv trafik

Klima og trafik hænger uløseligt sammen. Derfor vil Enhedslistens Søren Egge Rasmussen efter valget arbejde for at samle en gruppe østjyske politikere, i Folketinget, som vil gøre en ihærdig indsats for at styrke den kollektiv trafik og cyklismen i Østjylland. Det er nødvendigt for at modvirke den store indflydelse fra motorvejs-politikerne, der sværger til privatbilisme. Og det er især nødvendigt for klimaet.

Pressemeddelelse, 4.6.2019, Søren Egge Rasmussen, klimaordfører i Folketinget og spidskandidat til Folketinget i Østjylland for Enhedslisten

”Flere andre politikere har i valgkampen haft som slagnummer, at E45 skal udvides. Og hvis man sidder i en motorvejskø, kan man let blive fristet af tilbuddet. Men en udbygning af E45 løser ikke problemerne. For jo flere og større motorveje, man bygger, jo flere biler kommer der. Løsningen er at satse langt mere på kollektiv trafik og cyklisme,” siger Søren Egge Rasmussen.

Han vil efter valget arbejde for at samle opbakning fra andre østjyske folketingspolitikere til indsats i Folketinget for øget kollektiv trafik og mere cyklisme i Østjylland.

  • Der er nok at gå i gang med:
  • Penge fra staten til næste etape af letbanen
  • Fastholdelse af togfonden og timemodellen
  • Hurtig afklaring af jernbanens linjeføring ved Solbjerg – det skylder vi borgerne.
  • Jernbane Aarhus-Silkeborg – og evt. andre regionale toglinjer omkring Aarhus
  • Meget bedre vilkår og muligheder for cyklisme

”Det er afgørende at få nedbragt klimabelastningen fra trafikken. Og i Aahus er det vigtigt at nedbringe partikelforureningen ved at omstille til elektrificeret trafik. Med DF´s udtræden af togfonden skal det efter valget konstateres, om der stadig er et flertal bag togfonden og timemodellen. Og med en ny trafikminister skal det afklares, hvordan vi politisk bedst støtter de næste etaper af letbanen, og hvilken tidsplan der kan fastlægges for udbygningen,” siger Søren Egge Rasmussen, klimaordfører i Folketinget og spidskandidat i Østjylland.

Der skal skabes bedre vilkår for cyklister. Kombinationen af kollektiv trafik og cykel er den bedste løsning rent klimamæssigt, og det kan lade sig gøre for mange mennesker. Det er derfor vigtigt, at der kommer penge fra staten til cykelstier, så kommuner letter kan anlægge nye cykelstier og skabe bedre trafiksikkerhed for cyklister.