Søren Egge Rasmussen ved 3F

Stop Inger Støjbergs løndumping i landbruget

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har i valgkampen haft travlt med at hjælpe sine gode venner i landbruget med at få billig udenlandsk arbejdskraft til det halve i løn. Det har hun gjort med en bekendtgørelse udenom et flertal i Folketinget.

Pressemeddelelse, 2.6.2019, Søren Egge Rasmussen, landbrugsordfører for Enhedslisten og spidskandidat i Østjylland til folketingsvalget.

”Det er altså helt galt. Det skal stoppes straks efter valget, når vi forhåbentlig får et nyt flertal i Folketinget,” siger Søren Egge Rasmussen.

Det drejer sig om ”Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører”, underskrevet af Inger Støjberg d. 7. maj i år, samme dag som folketingsvalget blev udskrevet. I oktober sidste år afviste et flertal i Folketinget de ændringer, Inger Støjberg nu har sat i værk.

  • Reglerne er i bekendtgørelsen ændret således:
  • Sprogkrav er droppet.
  • Maximumsalder er hævet fra 30 til 35 år.
  • Der er ikke længere krav om, at praktikanten er under uddannelse.
  • Længden af opholdet udvides fra 12 måneder til 18 måneder.

Hos 3F Aarhus Rymarken er man meget utilfreds med ændringen, ja faktisk med hele praktikantordningen, der gælder for folk fra ikke EU-lande.

Thomas Møller (tv) og Søren Egge Rasmussen
Thomas Møller (tv) og Søren Egge Rasmussen

Thomas Møller, formand for fagforeningens grønne gruppe, fortæller, at ordningen giver landbruget billig arbejdskraft. De såkaldte praktikanter arbejder for 70 kr. i timen, og ofte arbejder de langt mere end 37 timer om ugen. De fleste kommer fra Ukraine, men der er også nogle fra lande som Thailand og Brasilien. På landsplan kommer der ca. 1000 om året, men med de nye regler vil antallet formentlig stige.

3F Aarhus Rymarken har 6 pct. arbejdsløse medlemmer, og som ufaglært i landbruget skal de ifølge overenskomsten have mindst 143 kr. i timen. Så de har naturligvis meget svært ved at få arbejde, når arbejdsgiverne kan ansætte folk til 70 kr. i timen.

”Vi skal have standset den slags statsautoriseret løndumping. Og det kan altså ikke passe, at der under en valgkamp bliver ændret i reglerne. Da slet ikke, når et flertal i Folketinget er imod. Det skal vi have lavet om igen, hurtigst muligt efter valget,” siger Søren Egge Rasmussen.