Søren Egge Rasmussen

Diskriminerende “ghetto”-love skal afskaffes

Borgerforslaget om at afskaffe “ghetto”-lovgivningen førstebehandles den 6. april i folketinget. Det er flot, at der er over 50.000, der har skrevet under for forslaget. Enhedslisten støtter fuldt ud borgerforslaget om at rulle lovgivningen tilbage.

Debatindlæg, 6.4.2021, Søren Egge Rasmussen, boligordfører for Enhedslisten i Folketinget, valgt i Østjylland

Jeg har som formand for Folketingets Boligudvalg været med til at sikre, at initiativtagerne bag borgerforslaget kunne præsentere deres forslag for udvalget.

Alex Young Pedersen, som bor i Bispehaven, deltog i foretræde for boligudvalget og har ganske ret i, som skrevet i læserbrev i Stiften den 31. marts, at lovgivningen drejer sig om at ”forskelsbehandle mennesker med ikke-vestlig baggrund samt alle dem som af forskellige årsager måtte bo i samme nabolag som dem.” Det er også derfor, at der er startet en række retssager af beboere, som føler sig diskrimineret. Jeg håber at beboerne vinder retssagerne.

Alex har sikkert ret i, at de partier, der har støttet “ghetto”-loven, ikke vil ændre holdning. Så vi står overfor en debat efter påske, hvor kun Enhedslisten, Radikale, Alternativet og nogle løsgængere vil støtte borgerforslaget om at afskaffe “ghetto”-loven.

Diskriminationen af borgere med ikke vestlig baggrund har regeringen planer om at øge. Der er kommet forslag fra boligministeren om, at borgere med ikke vestlig baggrund og deres efterkommere ikke må flytte ind i almene boligområder, hvis der bor over 30 % med ikke vestlig baggrund. Enhedslisten er imod disse foreslåede stramninger. Ministeren foreslår samtidig, at ordet “ghetto” omdøbes til “parallelsamfund”, men det hjælper jo ikke beboerne.

Både i Bispehaven og i Gellerupparken havde beboerne vedtaget planer om renoveringer og forbedringer af udearealer. De planer er så desværre blevet ødelagt og overtrumfet af “ghetto”-lovene. Så vi står i den absurde situation, at flertallet i Århus Byråd vil nedrive gode almene boliger, mens man samtidig vil øge byvæksten andre steder.

Enhedslisten mener, at vi skal øge antallet af almene boliger fra nu af, også i Århus Kommune. Det vil sikre mindre spekulation i boliger og gøre det lettere at skifte bolig. Tankevækkende er det, at de 10 kommuner, som har allerflest almen boliger, ikke har nogle boligområder på de såkaldte “ghetto”-lister. Det er ikke antallet af almene boliger, der er problemet, men derimod flertallets diskriminerende politiske beslutninger.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende