Søren Egge Rasmussen

Finanslov: Glem ikke kulturen, der altid er henvist til uvished

Der er altid en række museer og kulturelle institutioner, som er spændte på, om de bliver reddet af finanslovsforhandlingerne. Det er urimeligt, at uvisheden stadig råder kort før, bevillinger udløber til nytår.

Debatindlæg, 2.12.2020, Søren Egge Rasmussen, medlem af Folketinget for Enhedslisten, valgt i Østjylland

Den Gamle By i Aarhus har udbygget med “nye” bygninger og oplevelser. Den udvikling bør fortsætte, derfor vil Enhedslisten arbejde for at videreføre og øge bevillingerne til Den Gamle By. Bevillinger, som ellers udløber i 2020. Enhedslisten arbejder også for, at der på finansloven sikres en fire årig driftsstøtte til Gl. Estrup. En statslig støtte, som er meget væsentlig for, at museet kan opnå en langt større støtte fra fonde.

Livet på landet er en væsentlig del af vores fælles kulturhistorie. Og Gl. Estrup gør en stor og vigtig indsats for at formidle historien til børn og unge. Derudover er det væsentligt, at museumsstøtte ikke kun går til de store byer, når vi har museer på landet, som er dygtige til at formidle historien om livet på landet gennem de seneste 800 års historie med bønder og herremænd, herskab og tjenestefolk, landarbejdere og godsejere.

Enhedslisten vil ikke gøre Fregatten Jylland kampklar, men der er brug for fortsat statslig støtte til fregatten.

Der er brug for bedre planlægning af den statslige støtte til kulturinstitutioner. Det er helt urimeligt, at den økonomiske fremtid ikke kendes en måned, før bevillinger udløber, og medarbejdere står i uvished, om de kan fortsætte deres gode arbejde. Jeg håber, at finansloven meget snart skaber klarhed om fremtiden.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende