Letbane Aarhus

Mere tog og letbane samt styrket cyklisme – Hurra!

Østjylland og især Aarhus kan glæde sig over Enhedslistens indsats i Folketinget, hvor partiet i Infrastruktur-aftalen har været med til at skaffe penge til en ny jernbane Aarhus-Silkeborg, Letbane-etape 2 i Aarhus og styrket indsats for mere cyklisme. Det falder helt i tråd med den lokale indsats fra Enhedslisten i Aarhus Byråd, hvor kollektiv trafik og mere cyklisme i årevis har været højt prioriteret.

Pressemeddelelse, 28.6.2021, Laura Bryhl, spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget, Lone Norlander Smith, politisk ordfører i Aarhus Byråd og Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem for Enhedslisten valgt i Østjylland.

”Det er meget glædeligt, at vi med aftalen fastholder timemodellen, som oprindeligt er en del af indsatsen i Togfonden, vi var med til at skabe,” siger Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem for Enhedslisten valgt i Østjylland. Han understreger, at linjeføringen ved Solbjerg nu kan blive fastlagt. ”Og det er godt, for borgerne har krav på at få en afklaring,” siger han.

I aftalen indgår finansiering til projekter i TogFonden samt projekter som er finansieret af midler fra forliget om Bedre og Billigere kollektiv trafik. Begge forlig som Enhedslisten er en del af.

I Aarhus Byråd har Enhedslisten arbejdet benhårdt for styrket kollektiv trafik, bl.a. med oprettelse af Mobilitets og Vejfonden (MOVE), hvorfra mange penge bruges netop til dette.

”Det er virkelig godt, at vi kan styrke den kollektive trafik med en jernbane fra Aarhus til Silkeborg, en station i Brabrand og opgradering af Aarhus H. Og så er det altså et stort plus for byen, at staten nu støtter Letbanens etape 2. Alt dette styrker klimaindsatsen i Aarhus og Østjylland, hvilket vi har kæmpet for i flere år,” siger Laura Bryhl, spidskandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget til november.

Søren Egge Rasmussen fortæller, at han har kæmpet for at få letbane til Aarhus, siden han kom i Aarhus Byråd i 1994. Så det er i høj grad Enhedslistens ønskedrøm, der nu får endnu et solidt rygstød. Han fortæller desuden, at Enhedslisten i årevis har støttet en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg, en plan der oprindeligt blev lanceret af bevægelsen ”Jyder mod overflødige motorveje”.

Enhedslisten er ikke med i den del af Infrastrukturaftalen, der handler om penge til udvidelse af og etablering af flere motorveje, såsom E45 i Østjylland, og heller ikke med penge til Marselistunnelen i Aarhus.

”Det er rigtigt dårligt for klimaet, at man vil investere flere penge i motorveje. Det er trist. Og i Aarhus har vi igen og igen markeret vores modstand mod den meget dyre Marselistunnel. Den er altså et fejlskud af dimensioner, der vil koste i alt 2,7 mia. kr. og 600 mio. kr. for Aarhus,” siger Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.