Lone Norlander

Glædeligt med ny skole i Gellerup

Enhedslisten er meget glad for, at vores mangeårige ønske om at få opført en ny folkeskole i Gellerup, for kvarterets børn, nu bliver indfriet. Enhedslisten er med i byrådets aftale om dette. Vi er uenige i den plan, som de øvrige partier har vedtaget med nedrivning af almene boliger i Gellerup. Men nu er vi med til at tilføre noget godt og positivt til Gellerup: En ny skole.

Pressemeddelelse, 23.5.2019, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Den nye skole skal efter planen starte i skoleåret 2025, og den skal bygges i to afdelinger, en indskoling 0.-4. klasse og en afdeling for 5.-9. Klasse. Skolen skal ligge i Gellerup, som fremover vil få flere beboere end i dag.

Beslutningen betyder, at Stensagerskolen får opfyldt ønsket om at flytte ind på Tovshøjskolen og overtager disse bygninger. Børnene fra Tovshøjskolen skal derfor gå på Ellekærskolen fra skoleårets start i 2020, indtil skolen i Gellerup står klar i 2025. På dette tidspunkt flytter alle elever fra Ellekærskolen til den nye Gellerup-skole, hvor også nytilflyttede børn vil starte på den nye skole med tre spor og SFO. Det betyder, at Ellekærskolen da bliver lukket.

I Enhedslisten er vi som regel ikke glade for at lukke skoler. Men vi er gået med i denne aftale, fordi der er tale om, at to skoler, der begge kun er halvt fyldt op med elever, fusioneres og flyttes til en ny skole, som skal være en super god, flot, velindrettet og moderne skole, i stil med den meget roste Frederiksbjerg Skole. Det er vi glade for at være med til at give til Gellerup.

« Samtidig med beslutningen om at bygge en ny skole i Gellerup, er det vigtigt for os at sende et klart signal til ledelse og medarbejdere på Tovshøjskolen og Ellekærskolen. Det er, at vi fuldt ud anerkender og roser den store indsats, de gennem årene har gjort for eleverne på de to skoler. Vi har ved besøg på begge skoler konstateret, at indsatsen har båret frugt og givet god fremgang for eleverne. Det har vi stor respekt for, » siger Lone Norlander, medlem af Børn- og Ungeudvalget.

I forbindelse med aftalen har vi været optagede af, at der ikke bliver færre idrætsfaciliteter, især fodboldbaner, i Aarhus. Så vi er tilfredse med, at dette tilgodeses i aftalen.

« Vi er glade for, at aftalen også betyder, at den nye skole skal være bæredygtig og klimavenlig og dermed fremtidssikret. Den nye skole vil være med til at underbygge et fremtidigt levende, blomstrende og mangfoldigt Gellerup, » siger Lone Norlander.

Se aftalen på Aarhus Kommunes hjemmeside