Søren Egge Rasmussen i aktion mod havbrug

Nej til nye havbrug – fuld opbakning til Djursland

Enhedslisten vil have forbud mod nye havbrug. De er en dybt forældet produktionsform, der udleder næringsstoffer i store mængder direkte ud i havet til stor skade for havmiljø og havnaturen. Forbud mod havbrug er en del af Enhedslistens Naturplan, som offentliggøres torsdag morgen – og i den ligger der fuld opbakning til Djurslands modstand mod havbrug.

Pressemeddelelse, 21.5.2019, Søren Egge Rasmussen, folketingsmedlem for Enhedslisten og folketingskandidat i Østjylland

Enhedslisten vil indføre forbud mod etablering af nye havbrug. Og vi vil også afvikle eksisterende havbrug fra 2020. Enhedslisten vil afsætte en pulje på 25 mio. kr., der kan bruges til en mindre engangskompensation til eksisterende havbrugsejere.

”Det er altså meget vigtigt, at vi får langt mindre forurening af kvælstof i vores have. Danmark er langt bagud med at leve op til EU’s krav, og vi er nødt til at forhindre, at der kommer yderligere forurening fra nye havbrug,” siger Søren Egge Rasmussen, landbrugs-, fødevare- og fiskeriordfører i Folketinget for Enhedslisten og folketingskandidat opstillet i Aarhus.

Søren Egge Rasmussen fremhæver denne del af Enhedslistens Naturplan som optakt til et politisk debatmøde onsdag aften, d. 22.5. i Kattegatcentret i Grenaa.

Havbrug har længe været et varmt emne på Djursland og Samsø, hvor borgere og politikere frygter den øgede forurening fra havbrug. I Norddjurs, Syddjurs og Samsø kommuner, har enige byråd vedtaget fælles udtalelser imod nye havbrug. Og på Djursland har flere miljøbevægelser længe arbejdet for at havbrug forbydes.

”Det er rigtigt godt, at kommunerne på Djursland og Samsø værner om naturen og fortsat er imod etablering af havbrug. Jeg bakker fuldt op om deres arbejde for, at ren natur er en væsentlig forudsætning for at tiltrække turister til området, og at det har stor og afgørende betydning for borgerne. Vi er simpelthen nødt til at værne om naturværdier og sikre et rent miljø,” siger Søren Egge Rasmussen.

I Aarhus har Enhedslisten i byrådet foreslået, at Aarhus tilslutter sig protesterne imod havbrug ved Djursland, og at kommunen vedtager en hav- og fiskeripolitik, hvilket der ikke var flertal for.

Den nuværende regering går efter, at der etableres nye havbrug, og der ligger ansøgninger, som endnu ikke er behandlet. Og i regeringens ”miljømæssige råderum”, der er en del af dens landbrugspakke, er der afsat plads til nye havbrug. Det vil Enhedslisten have stoppet.

Havbrug udleder urenset spildevand. Fiskene udnytter ikke deres foder fuldt ud og de skider. Det giver stor forurening af kvælstof og fosfor, der fører til algeopblomstring og iltsvind.  Heraf følger forringet badekvalitet ved kyster, for turister og lokalbefolkning, hvilket giver store problemer på Djursland og Samsø.

Debat om havet: Med politikere fra kommuner, Folketinget og EU-Parlamentet. Kattegatcentret i Grenaa, onsdag d. 22.5. kl. 17.00.