Nationale tests skal være frivillige for folkeskoler i Aarhus

Alle folkeskoler i Aarhus skal fremover kunne friholde eleverne fuldstændig for nationale tests. Det har et flertal i Aarhus Byråd netop besluttet på byrådsmødet onsdag d. 24.4.2019.

Pressemeddelelse 24.4.2019, Lone Norlander (EL), Thomas Medom (SF), Eva Borchorst Mejnertz (R), Anders Winnerskjold (S), Liv Gro Jensen (AL), på vegne af deres partier i Aarhus Byråd

På baggrund af de seneste ugers debat om de nationale tests manglende kvalitet, og om testene giver et reelt billede af elevernes færdigheder, ønsker et flertal i Aarhus Byråd at fritstille folkeskolerne i forhold til, om eleverne skal tage nationale tests.

Flertallet, bestående af SF, Socialdemokratiet, de Radikale, Enhedslisten og Alternativet, vil derfor nu sende en dispensationsansøgning under regeringens frikommuneforsøg, så eleverne kan fritages for de obligatoriske tests i hele skoleforløbet. Beslutningen er en skærpelse af et byrådsforslag om, at skolerne burde kunne fritage elever i indskolingen for testene.

Testene presser børnene, er næsten umulige at omsætte til undervisning og forskerne har dokumenteret at de måler forkert. Derfor er jeg rigtig glad for, at et solidt flertal i byrådet er med på ideen om et frikommuneforsøg, så Aarhus kan gå foran i at sætte skolerne fri fra testene,” siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge.

Eva Borchorst Mejnertz (R), forkvinde for Børn og Unge-udvalget, siger:

”Vi skal have tillid til de mennesker, der dagligt arbejder med vores børn på skolerne. De ved faktisk hvad de taler om og de vil gerne af med de nationale test til fordel for pædagogisk didaktiske redskaber og faglighed. Derfor er jeg brændende fortaler for at stoppe måletyranniet og for at give skolerne friheden tilbage.”

Anders Winnerskjold (S), politisk ordfører og medlem af Børn og Unge-udvalget siger:

“I Socialdemokratiet er vi ikke imod test eller evalueringsværktøjer, men de nationale virker ikke. De er unøjagtige og upræcise, og derfor ønsker vi, at de sættes i bero.”

Lone Norlander (EL), medlem af Børn og Unge-udvalget siger:

Jeg er glad på børnenes vegne, da testene ikke har givet et reelt billede af, hvad børn kan. Vi må respektere den mangfoldighed, det er at være et helt menneske, det kan test ikke vise. Testene har ikke været gavnlige, men tværtimod har de nok været med til at øge det præstationspres, der er et stigende problem for mange børn og unge.

Liv Gro Jensen, Alternativet, siger:

“Vi skal simpelthen lade vores børn være børn. Appellere til deres nysgerrighed, fange deres opmærksomhed og stimulere deres lyst til at lære. Det er der, energien skal bruges i skolerne. Ikke på ubrugelige kvantitative test, der måler og bedømmer børnene ofte med stress og ondt i maven til følge.”