Aarhus Rådhus

Enhedslisten Aarhus Byråd indkalder suppleant

Enhedslistens byrådsgruppe i Aarhus har på det seneste været ramt af sygdom, hvilket har rejst spørgsmålet om indkaldelse af suppleanter til et byrådsmøde. 

Pressemeddelelse, 29.3.2022, Lone Degn, Bestyrelsen Enhedslisten Aarhus og Thure Hastrup, midlertidig politisk ordfører og gruppeforperson, Enhedslistens byrådsgruppe.

Ifølge reglerne er det byrådsgruppen, der beslutter, om der skal indsuppleres ved sygdom. Det er jf. Styringsloven, en ret man har, så snart der er en sygemelding – og en pligt, hvis der er fravær pga. sygdom mere end én måned.

Enhedslistens byrådsmedlemmer Laura Bryhl og Katrine Vinther Nielsen har desværre været sygemeldt samtidig, begge af kortere varighed end én måned.

Det har tidligere været praksis I Aarhus kommune, at der først blev indkaldt stedfortrædere efter en måned. I Enhedslisten mener vi, at det er afgørende, at sammensætningen i byrådssalen og udvalgsarbejdet afspejler borgernes holdninger og det gældende valgresultat. Vi vil derfor orientere byrådssekretæren om, at vi ønsker at Enhedslistens stedfortræder indkaldes, hvis vores byrådsmedlemmer er forhindret i at varetage deres hverv i en kortere eller længere periode.

Laura Bryhl og Katrine Vinther Nielsen forventes at indtræde igen efter påske.