Aarhus Havn containere

Er man virkelig hykler hvis man er modstander af havneudvidelsen?

Det er blevet kaldt en uhellig alliance at Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre har udfærdiget et fælles beslutningsforslag, der skal afsøge mulighederne for en alternativ havneudvidelse. Man kunne også kalde det et meget bredt funderet bud på at nå frem til en løsning, der er god for aarhusianerne, som jo er tydeligt skeptiske overfor havneudvidelsen.

Debatindlæg, 1.4.2022, Thure Hastrup, Enhedslisten, Metin Lindved Aydin, Radikale Venstre, Henrik Ahrens, Nye Borgerlige og Jakob Søgaard Clausen, Dansk Folkeparti, alle medlemmer af Aarhus Byråd

For nylig blev der her i avisen (Århus Stiftstidende), i en kommentar af journalist Jesper Bech Pedersen, føjet endnu en negativt ladet betegnelse på skeptikerne. De blev nu også kaldt hyklere. Man måtte forstå, at behovet for havneudvidelsen var affødt af aarhusianernes eget forbrug, stod der i kommentaren.

Men det er ikke korrekt: Aarhus Havn modtager omtrent 70% af al container trafik til Danmark, og det distribueres derefter til hele Danmark. Behovet for havneudvidelsen handler derfor ikke om aarhusianernes lokale behov, men kun om at øge bundlinjen på Aarhus Havn.

Der er mange havne i Danmark, som har overskudskapacitet, og man må derfor spørge sig selv om det giver mening at omlade godset i Aarhus og herfra videredistribuere det på CO2 tunge lastbiler til andre havnebyer og deres oplande.

Økonomisk mening, ja helt sikkert. Men miljømæssigt, klimamæssigt og med hensyn til naturoplevelsen ved Aarhusbugten, nej overhovedet ikke.

Det er desuden vigtigt at huske på, at alle aktiviteterne på havnen ikke kun handler om containere og godstransport. Som flere har påpeget, er der også virksomheder, som ikke direkte er havnerelaterede og som ikke har noget med danskernes forbrug at gøre. Med andre ord: det handler om at udnytte pladsen bedst muligt.

Som mange andre har vi fire politikere også et ønske om at reducere det massive overforbrug, øge genbrug og genanvendelse og købe mere lokalt. Vi har nok forskellige ideer og holdninger til hvorfor, og hvordan det kan ske. Men med det udgangspunkt kan vi godt erklære os enige i pointen om at tænke på dét, når man køber ind. Det godtgør dog stadig ikke en massiv udvidelse af havnen.

Nej, af respekt for aarhusianerne ønsker vi alternativer fremlagt, så der er flere forslag at tage stilling til mht. havneudvidelsen. F.eks. at bulk flyttes til Grenaa, hvilket vil give plads til flere containere i Aarhus. Vi må jo gerne indtænke, hvad der er godt for hele regionen og ikke kun for havnen som selskab.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende