Palæstina besat

Stop for indkøb fra israelske bosættelser på Palæstinensisk jord

Radikal Venstre, SF og Enhedslisten i Aarhus Byråd foreslår, at Aarhus Kommune fremover skal lade være med at købe varer eller tjenesteydelser, som er produceret i israelske bosættelser på palæstinensiske områder besat i strid med Folkeretten.

Pressemeddelelse, 16.6.2021, Lone Norlander Smith, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, sammen med Rabih Azad-Ahmad, Radikale Venstre og Mette Bjerre, Socialistisk Folkeparti.

De israelske bosættelser på Vestbredden er opført på besat land hvilket er i strid med Folkeretten og FN-Sikkerhedsråds resolutioner. FN og Den Internationale Domstol i Haag har dømt de israelske bosættelser på Vestbredden for ulovlige og menneskerettighedskrænkende.

Aarhus Byråd har i 2017 vedtaget en politik for ”ansvarlige investeringer”, der sikrer, at Aarhus Kommune med sine investeringer tager samfundsansvar. I 2018 har Aarhus Byråd vedtaget en indkøbspolitik, hvori der lægges vægt på bæredygtighed, social ansvarlighed og etiske forhold. De tre partier mener at forslaget ligger helt indenfor disse socialt og etisk ansvarlige politiske beslutninger, som Aarhus Byråd tidligere har vedtaget.

Radikale Venstre, SF og Enhedslisten mener, at Aarhus Kommune, ligesom flere kommuner og amter i Norge, bør undlade at købe ind fra de ulovligt opførte israelske bosættelser på palæstinensisk område, således at indkøbspolitikken også på dette område er i overensstemmelse med den indkøbspolitik, som byrådet vedtog i 2018, såsom at overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark.

Bemærk at de tre partier stillede et lignende forslag tilbage i 2014, som blev senere afvist med henvisning til manglende lovhjemmel. Men i en sag vedrørende Aarhus kommunes status som Fairtrade by har Økonomi- og Indenrigsministeriet afgjort ”at det således er lovligt, at en kommune udnytter sin mulighed for at efterspørge varer og ydelser, der er produceret under ansvarlige forhold.” Daværende økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard gav tilsvarende svar til Folketingets Kommunaludvalg, nemlig: ”at kommuner ikke er afskåret fra i deres indkøbspolitik at fastsætte, at de ikke indkøber varer fra besatte områder på Vestbredden.” (Se uddybning i forslaget og i bilag)

Forslaget er på byrådsmødet d. 22.6.2021

Forslag til byrådsbeslutning fra EL, R og SF

Bilag: Svar fra økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard