Viggo Jonasen og Rådhuset

Støjplage fra soundbokse i parker skal begrænses

Enhedslisten foreslår, at Aarhus Byråd beslutter at begrænse støjen fra brug af soundbokse og tilsvarende musikkilder på kommunale arealer, såsom Botanisk Have, Mindeparken, Ingerslevs Boulevard m.fl. og om muligt private arealer, via et forbud. Dette bør indeholde, at der udarbejdes nærmere regler om tidsmæssig afgrænsning af forbudsperioder.

Pressemeddelelse, 17.6.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg

”Det er stærkt ønskeligt, at støjplagede naboer ikke hele sommeren skal være udsat for helbredsskadelig høj musik på uvisse tidspunkter,” siger Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg.

Han har samtidig i en 10 dages forespørgsel bedt rådmanden om at orientere om, hvor hurtigt spørgsmålet om hjemmel til forbud kan være afklaret og beslutning iværksat. Rådmanden er desuden bedt om, at orientere om samarbejde med politiet om håndhævelse af forbud, herunder inddrages erfaringer fra kommuner, der har etableret forbud og håndhævelse.

Siden forslaget blev stillet, har sagen udviklet sig, idet borgmester og teknik- og miljørådmand har været i dialog med politiet, hvorefter Aarhus Kommune har udsendt nye retningslinjer for støj i Botanisk Have og Skanseparken. Ifølge omtale i pressen er der en vis usikkerhed om, hvordan og hvornår disse regler skal sættes i værk.

”Det er med tilfredshed, vi ser, at borgmester og rådmand har iværksat første skridt i en løsning af disse problemer. Med vores forslag vil vi gerne have løst hele problemet,” siger Viggo Jonasen.

Forslaget er på byrådsmødet d. 22.6.