Byrådet skal ikke diskriminere ved udlejning af boliger

Byrådet i Aarhus er på vej til at vedtage forslag, om udlejning af almene boliger, der vil være diskriminerende overfor flere grupper, især mennesker med et handicap og med ikke-vestlig baggrund. Enhedslisten tager skarpt afstand fra denne diskrimination.

Læserbrev, 27.1.2019, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

”Håndholdt balanceret anvisning” kaldes de nye regler, som for tiden behandles i byrådet. Det gælder muligheden for at leje en bolig i udsatte boligområder, og de nye regler er en meget betænkelig udvidelse af reglerne i ”kombineret udlejning”, der har været anvendt i flere år.

Reglerne i ”kombineret udlejning” handler om at få flere beboere, der har arbejde, til at bo i udsatte boligområder og samtidig begrænse tilflytning af folk på offentlig forsørgelse. Men med de nye regler vil det fremover handle lige så meget om at forhindre især folk med handicap og folk med ikke vestlig baggrund i at flytte ind.

I Enhedslisten er vi imod diskrimination af mennesker hvad angår indkomst, handicap, sygdom, etnicitet eller på anden måde social status. Det er samtidig vigtigt, at alle mennesker har en god bolig.

I de nye regler vil anvisning efter statsborgerskab blive erstattet af ikke-vestlig baggrund. Det begrundes med, at der i regeringens ”ghetto-plan” lægges vægt på, at andelen af ikke-vestlige borgere ikke må overstige 50 % i de almene boligområder.

Men man er åbenbart godt klar over, at man er på gyngende grund, for man spurgt Justitsministeriet, om det overhovedet er lovligt. Vi er imod det, hvad enten det er lovligt eller ej, for det er i hvert fald diskriminerende. Og så har det jo slet ikke noget at gøre med, om folk har et arbejde.

På samme måde vil man fremover udelukke lejere fra visse almene boligområder, hvis de får førtidspension, dagpenge, sygedagpenge eller er i et ressourceforløb. Med dette indfører man en reel diskrimination af mennesker med handicap, der ikke kan ændre på, at de får førtidspension.

De nye regler er et kraftigt angreb på de almene boliger, der altid har været uhyre vigtig for alle grupper, især de mest udsatte grupper i samfundet. Og noget af det fineste er det demokrati, som er i den almene boligsektor. Det skal vi sikre, og ikke sætte ud af kraft, som der her lægges op til.

Læserbrevet i Århus Stiftstidende