Ulovlig diskrimination i ny regel blev fortiet for byrådet

Aarhus Byråd har diskuteret nye regler for udlejning af almene boliger, der vil være diskriminerende overfor aarhusianere med ikke-vestlig baggrund, hvilket Enhedslisten har taget skarpt afstand fra. Nu viser det sig, at da sagen blev sendt i byrådet havde Aarhus Kommune allerede for længst fået at vide fra to ministerier, at dette ikke er lovligt. Disse oplysninger blev fortiet for byrådet, som dermed blev vildledt.

Pressemeddelelse, 31.1.2019, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

”Håndholdt balanceret anvisning” kaldes de nye regler, som rådmanden for Teknik og Miljø har fremlagt. Det gælder muligheden for at leje en bolig i udsatte boligområder, en meget betænkelig udvidelse af reglerne i ”kombineret udlejning”. Med dette vil man fremover udelukke lejere fra visse almene boligområder, hvis de får førtidspension, dagpenge, sygedagpenge eller er i et ressourceforløb.

Men ikke nok med det. Man vil også gerne kunne afvise folk med ikke-vestlig baggrund, med henvisning til, at der i regeringens ”ghetto-plan” lægges vægt på, at andelen af ikke-vestlige borgere ikke må overstige 50 % i de almene boligområder. Men man har været i tvivl om dette er lovligt.

Aarhus Kommune har derfor spurgt om følgende i to ministerier: ”Kan en kommune f.eks. ”skele” til andel beboere med ikke-vestlig herkomst, når den kommunale anvisningsret udnyttes?” (s. 1, li. 26)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har svaret, at udlejningskriterier afhænger af lokale forhold, men det understreges: ”Der må dog ikke ske diskrimination over for bestemte grupper begrundet i race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse eller lignende, når der aftales udlejningskriterier, der giver fortrinsret for særlige grupper af boligsøgende.” (s. 2, li. 27)

Dette fremgår af en skrivelse fra styrelsen dateret 10.12.2018. I samme skrivelse står dette svar fra Justitsministeriet: ”Det vurderes i forbindelse med anvisning til udsatte boligområder ikke at være sagligt at lægge vægt på de pågældende personers statsborgerskab eller deres oprindelse.” (s. 6, li. 22)

”Med svarene fra de to ministerier står det helt klart, at man ikke må afvise lejere, bare fordi de har en ikke-vestlig baggrund, sådan som det var indstillet til byrådet. Det er vi meget tilfredse med, da det jo ville være diskrimination. Men vi er temmelig rystede over, at disse entydige svar fra de to ministerier ikke blev fremlagt på byrådsmødet d. 16. januar, da vi diskuterede sagen,” siger Keld Hvalsø.

Aarhus Kommune har desuden spurgt, om man må målrette flyttehjælp til beboere i almene boligområder med ikke-vestlig baggrund, for at ”stimulere fraflytning” af disse beboere. (s. 1, li. 28). Ja, minsandten! Også her har Justitsministeriet klart svaret, at det ikke vil være sagligt med en sådan forskelsbehandling. (s. 7, li. 18)

Brevet med svarene fra de to ministerier er d. 18.12.2018 sendt pr. email til to embedsmænd i Borgmesterens Afdeling, altså længe før byrådsmødet d. 16.1.2019.

”Det er helt utilstedeligt at så afgørende oplysninger holdes skjult for byrådet i så vigtig en sag, der har stor betydning for mange mennesker i Aarhus. Det må vi altså bede om en forklaring på. Borgmesterens afdeling har jo fået svarene allerede i december. Så det virker mest af alt som om, man helt bevidst har holdt disse vigtige oplysninger tilbage,” siger Keld Hvalsø.

(s. li.) henviser til: Juridisk vurdering af udlejningskriterier. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 10.12.2018. Kan ses her

Sagen er på dagsordenen på næste møde i Teknisk Udvalg.