Keld Hvalsø og Lone Norlander

Enhedslisten har forladt budget-forhandlingerne

Enhedslisten vil ikke være med til de store nedskæringer på velfærden, som et stort flertal i Aarhus Byråd er i gang med. Nedskæringerne er slet ikke nødvendige, hvilket vi grundigt og ansvarligt har anvist. Vi har forladt forhandlingerne, men vi giver ikke op, vi vil fortsat i Aarhus Byråd kæmpe for bedre velfærd, som et flertal af aarhusianerne ønsker.

Pressemeddelelse, 20.9.2018, Keld Hvalsø og Lone Norlander, byrådsmedlemmer for Enhedslisten i Aarhus.

Det endelige budgetforlig vil komme til at indeholde nedskæringer i velfærden på ca. 200 mio. kr. årligt eller mere. Enhedslisten har anvist, at dette slet ikke er nødvendigt, ifølge realistiske forventninger til udvikling i bloktilskud og anden finansiering fra staten. Vi har også foreslået at hæve skatten i stedet for at spare på velfærden, som 59 procent af aarhusianerne går ind for. Og vi har foreslået at bruge de godt 400 mio. kr. der ligger i kommunekassen i central opsparing.

Intet af alt dette har borgmesteren og de øvrige nedskærings-partier i byrådet lyttet til. De kører, som på autopilot, mod et budgetforlig, der vil indeholde katastrofer i form af nye nedskæringer ovenpå et i forvejen sårbart og rystet velfærdstilbud og nedskæringer, der allerede er på vej. Det vil blive skåret ned på børn og unge, ældre, udsatte grupper, mennesker med handicap, klimaindsats og det grønne område samt meget mere. Vi kan se, at budgetforliget vil indeholde sociale nedskæringer, som vil ramme hårdt i mange aarhusianeres hverdag.

Et tragisk eksempel er, at Aarhus Kommune ligger næst lavest i landet mht. udgifter pr. voksen med et handicap. Og nu bliver det værre!

Vi har til budgettet foreslået forbedringer, som vi mener er uhyre vigtige: Bedre natbemanding på plejehjemmene, opnormering af Kvindekrisecentret, mere skovrejsning, et teaterværksted i Gellerup, bedre kultur-muligheder for børn i fattige familier, stop for busning af skolebørn, matematik-vejledere, indsats mod fattigdomsgørelse, bedre ungdomsliv- og uddannelse for udsatte unge og et LGBT-hus i Aarhus.

Selvom vi nu har forladt budgetforhandlingerne, har vi ikke opgivet senere at få disse forslag gjort til virkelighed. Dem vil vi forsat arbejde for at få gennemført, ligesom vi fortsat vil arbejde for at få styrket velfærden i Aarhus.