Stop penge-spild på “bussing” af skolebørn

Det er spild af penge, og samtidig en meget dårlig ordning, når Aarhus Kommune hver dag kører skolebørn, med særligt behov for sprogstøtte, i bus til en anden skole end distriktsskolen. Enhedslisten vil have stoppet “bussing” ordningen, hvilket vi foreslår til årets budgetforhandlinger i Aarhus Byråd.

Debatindlæg, 29.8.2018, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Ordningen koster 13,5 mio. kr. årligt, men der opnås ikke de ønskede effekter. Det viser en undersøgelse fra Trygfondens Børneforskningscenter. Enhedslisten ønsker at ordningen afskaffes allerede ved starten af skoleåret 2019. I stedet for skal pengene bruges på en anden form for sprogstøtte, der skal udvikles i tæt samarbejde med skolerne i Aarhus Vest.

Der skal for disse børn være en tættere indsats på hele familien og i barnets nærmiljø, samt et bedre samarbejde mellem dagtilbud og skole. Børnene vil spare transporttid mellem skole og hjem, og de vil få en helhed i deres hverdag, med forældresamarbejde og med venner i fritiden.

Enhedslisten har også andre forslag til budgetforhandlingerne på børn- og unge området.

Vi ønsker, at der afsættes penge til en tryghedsgaranti for Klubskolerne, der er for elever fra 7. klasse til 18 år. Det er et alternativt læringstilbud, der primært henvender sig til elever, som har brug for særlig socialpædagogisk og undervisningsmæssig støtte.

Vi foreslår en fast tryghedsgaranti på 750.000 kr. årligt til driften af Klubskolerne. Dette skal sikre en stabil og sikker drift, så alle, der har brug for tilbuddet, kan visiteres når behovet er der.

Vi ønsker desuden, at der ved budgetforhandlingerne afsættes penge til uddannelse af et tilstrækkeligt antal matematik-vejledere i Folkeskolen. Der er brug for fokus på de børn og unge, der har udfordringer med at forstå matematikkens sprog og knække koden. Vi skal have uddannet matematikvejledere, der kan varetage opgaven i skolerne. Dette ønskes som en fast ordning, der tilpasses behovet.