Lone Norlander

Advarsel: På vej mod diskriminerende skolestruktur

Med den nye skolestruktur kastet op i luften, med stor usikkerhed om hvor den lander, er der desværre stærke politiske røster i Aarhus Byråd, der vil pålægge børn og forældre i vestbyen, lige netop det, som forældre i resten af byen med stort held har protesteret imod. Der er dermed fare for en ny skolestruktur med et stærkt diskriminerende indhold, hvilket vi i Enhedslisten vil advare kraftigt imod, og som vi tager stærkt afstand fra.

Pressemeddelelse 31.8.2018, Lone Norlander, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

En tsunami af bekymring, kritik og protester fra forældre i Aarhus har fået rådmand og andre politikere til at ryste i bukserne og droppe planen om ny skolestruktur, hvor distrikts-skolen skulle afgå ved døden. Men et flertal i byrådet – ikke Enhedslisten – har jo skrevet under på « aftalen om udsatte boligområder », der betyder, at dette netop skulle indføres.

« I Enhedslisten mener vi, det er afgørende vigtigt med den nære folkeskole, hvor forældre, børn og personale kan have et godt, frugtbart og tillidsfuldt samarbejde om børnenes skolegang. Så vi har stor forståelse for de mange forældre-protester. Men for os gælder dette i hele Aarhus, og altså også i vestbyen, » siger Lone Norlander, medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Vi ser nu, at flere politikere i byrådet arbejder for at indføre alene i vestbyen, hvad forældrene i resten af byen ikke ønsker og med held har fået stoppet. De borgerlige partier vil lukke skoler i vestbyen, som ellers udviser gode resultater, og de vil sprede eleverne over hele resten af Aarhus. Dette vil indebære, at endnu flere børn herfra skal busses rundt i kommunen, hvilket har vist sig at have meget ringe eller ingen effekt, og som Enhedslisten har foreslået afskaffet.

« Vi vil på det kraftigste advare imod, at man alene i vestbyen indfører det, som man ikke ønsker i resten af Aarhus. Det vil være direkte diskriminerende og føre til stor utryghed blandt børn og forældre i vestbyen, » siger Lone Norlander.

Under forhandlingerne om « aftalen om udsatte boligområder » foreslog Enhedslisten, at der bygges en ny skole i Gellerup-området, i forbindelse med områdets udvikling. Men vores forslag om en skole dér, blev afvist i forhandlingerne.