Letbane frem for motorveje

4. feb. 2015

Politikere står i kø for at udvide motorvej E45 og bygge nye motorveje. Det er en dårlig og gammeldags trafikløsning at udvide motorvejene. En stor del at trængselsproblemerne på motorvejene skyldes, at der kun sidder én person i mange bil. Nye former for deleøkonomier spreder sig med lynets hast. Bilister begynder at tilbyde samkørsel eller lejer deres bil ud på tidspunkter, hvor de ikke skal bruge den. Langt de fleste biler bruges kun en time om dagen, men optager al for megen plads i byerne, og dårlig udnyttelse af bilerne fylder for meget på vejene. Antallet af biler kan reduceres kraftigt, hvis bilparken bruges optimalt. Udbredelsen af Smart City løsninger som GoMore, kan give et bedre liv for flere, nedbringe antallet af biler og reducere CO2-udslippet fra trafikken.

I løbet af få år får vi hurtigere tog mellem de større byer i Danmark, samtidig med at letbaneløsninger indføres i Århus, Aalborg og Odense. Hvorfor sidde i en bil, når man kan komme hurtige frem med den kollektive trafik og bruge tiden til at læse eller skrive?

Enhedslisten ønsker at styrke den kollektive transport. Vi er glade for at have været med til at skaffet milliarder til bedre og hurtigere togtransport og til etableringen af den første letbane etape i Århus. Vi vil binde Østjylland bedre sammen og gøre det muligt at komme hurtigt og miljøvenligt rundt i hverdagen. Derfor arbejder vi for nye letbaneetaper Århus-Brabrand og Århus-Randers, samt for en ny toglinje Silkeborg -Århus.

Udbygningen af den kollektive trafik går desværre for langsomt og investeringerne skal øges for at nedbringe vores CO2-udslip fra trafikken. I 1991 foreslog Enhedslisten at genindførelse af sporvogne i Århus skulle undersøges. Vi fik efter et par byrådsperioder opbakning til det og i 2017 bliver den første letbane åbnet. Statslig medfinansiering til de næste letbane etaper bør prioriteres i stedet for at bruge flere milliarder på motorveje.

Søren Egge Rasmussen

Folketingskandidat for Enhedslisten

(Hjortshøj Møllevej 162, 8530 Hjortshøj)