Aarhus er ligestillingens by

Aarhus Kommune har førertrøjen i ligestilling. Her er mere lige forhold – mellem mænd og kvinder men også lige muligheder for befolkningen.

Smilets by. Og, Ligestillingens by! Aarhus Kommune er nemlig sammen med syv andre kommuner såkaldte spydspidskommuner for ligestilling. Det er Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, der står bag udpegelsen.

Pressemeddelelse: Maria Sloth, byrådsmedlem

Aarhus Kommune er blandt andet valgt på baggrund af den seneste ligestillingsredegørelse, hvor Aarhus ligger langt over den gennemsnitlige vurdering af kommunernes arbejde med ligestilling. Mens landet som helhed arbejder begrænset med ligestilling, så arbejder Aarhus i høj grad med ligestilling:

– Indsatsen i Aarhus set i forhold til mange andre kommuner er bemærkelsesværdig. Alene i 2010 til 2013 arbejdede Aarhus Kommune med 34 konkrete indsatser, der skulle øge ligestillingen. Ligestilling og mangfoldighed er retfærdigt,giver bedre service og bedre arbejdspladser, siger Maria Sloth (Ø), formand for ligestillingsudvalget, Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune arbejder blandt andet med ligestilling ind i kerneydelserne. Fx når Center for Byens Anvendelse har fokus på, at brugerne – og særligt kvinder – skal føle sig trygge, når de bruger rekreative områder, og når magistratsafdelingen Teknik og Miljø skaber tilpas med lys i parkeringskældre og tænker over beplantning og lys i parker og meget mere.

– Selvom ingen kvinder er ens, ved vi at kvinder oftere end mænd føler sig utrygge ved at gå ud i mørke, og det rammer således kvinderne hårdere end mændene, hvis man sparer på aftenbelysningen, siger Maria Sloth (Ø)
– Fordi mennesker er forskellige, er det også vigtigt at have forskellige mennesker i de øverste ledelseslag. Vi arbejder derfor også for mangfoldighed i ledelserne i kommunerne. Der er vi også ret skarpe. Blandt andet ved at have både mænd og kvinder i ansættelsesudvalg og ved at fokusere målrettet på kompetencer, forsøger vi at skabe lige fordeling mellem mænd og kvinder i den øverste ledelse, siger Maria Sloth.

I for eksempel magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg, er der lige mange mænd og kvinder i alle øverste ledelsesniveauer, fortæller Thune Korsager, forvaltningschef og medlem af Ligestillingsudvalget:
– I den øverste ledelse består chefteam af to kvinder og to mænd. Og lige efter følger et antal kontorchefer og områdechefer, hvor der også er lige kønsfordeling. Det skaber stor værdi i udviklingen af bedre sundhed og omsorg til borgerne, siger Thune Korsager.

Aarhus Kommunes Ligestillingsudvalg er 5. februar vært for næste netværksmøde blandt kommuner, der arbejder med ligestilling. På mødet skal kommunerne præsentere deres seneste erfaringer med konkrete projekter.

Kontaktperson
Maria Sloth (Ø), formand for Ligestillingsudvalget, Aarhus Kommune
Tlf. 31 36 85 15