Handicap-besparelser skal stilles i bero – og pengene tages midlertidigt af kassen

Gennem de seneste år har Aarhus Kommune sparet betydelige beløb på handicapområdet. Hvor Aarhus tidligere var førende i servicen på dette område, ligger byens niveau i dag langt under andre byers.

“Det er en ubehagelig og trist konstatering. Og langt værre er det, at der nu er besluttet yderligere besparelser på handicapområdet af rådmand Thomas Medom. Det kan vi ikke blot stiltiende se på, for disse besparelser rammer nogle af de svageste i vores samfund,” siger Jette Jensen, Enhedslistens ordfører på socialområdet.

Pressemeddelelse: Jette Jensen, byrådsmedlem

Den seneste tids debat om opbremsning og yderligere nedskæringer på handicapområdet fordrer, at byrådet politisk tager debatten om, hvilket niveau der ønskes på området. Det har Jette Jensen, Enhedslisten, stillet forslag om til det kommende byrådsmøde. I forslaget indgår, at de bebudede besparelser på handicapområdet stilles i bero, indtil byrådet har fastsat standarder på området, og at udgifterne indtil da dækkes af kommunekassen.

“Vi ser med stor bekymring på rådmandens bebudede besparelser. De berører en hel del menneskers hverdag og er afgørende for deres livskvalitet. Det eneste rigtige er, at hele byrådet bliver inddraget og beslutter standarderne på handicapområdet,” siger Jette Jensen.

Enhedslistens forslag til byrådsbeslutning om handicapområdet:

Byrådet beslutter, at rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse snarest tager initiativ til en handicappolitisk drøftelse i byrådet.
I forbindelse med den handicappolitiske drøftelse fremlægger rådmanden forslag til standarder på handicapområdet, herunder for forebyggende indsatser.
Indtil byrådet har haft den handicappolitiske drøftelse og fastsat standarder for området, stilles nedskæringerne på handicapområdet i bero. De merudgifter, som Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse har på grund af, at nedskæringerne stilles i bero, dækkes af reserven.