Lemminger mod hul i ozonlaget

Debatindlæg: De store ledere svigtede ved klimatopmødet i København og indgik ikke en ambitiøs juridisk bindende klimaaftale, som kan holde temperaturstigningerne på kloden under 2 graders og som kunne hjælpe de fattigste og medt udsatte lande. Skuffelsen er stor, men må ikke føre til, at ingen forsøger at gennemføre effektive tiltag for at reducere anvendelsen af fossile brændstoffer og udvikle fremtidens løsninger. Tværtimod er det vigtigt, at alle nu træder til og viser hvordan de globale opgaver løses.
I Århus har byrådet vedtaget et ambitiøst mål om at blive CO2- neutral i 2030. Ikke blot indenfor det kommunale forbrug, men et CO2-neutralt mål for hele kommunen og alle os der bor her. Der er lavet et godt datagrundlag så vi kender udgangspunktet for vores energiforbrug. Men der mangler desværre at blive fastsat konkrete mål for reduktioner frem mod 2030. Det er som en person, der har fået taget sit kondital, og besluttet at løbe en maraton om 20 uger uden at lave et træningsprogram for at kunne nå målet.
Enhedslisten har lige fra starten af processen kritiseret de manglende delmål. Især når udgangspunktet for flertallet i byrådet har været kun at reducere CO2-udslippet med 2 % om året de første par år, når det er nødvendigt med 5% reduktion pr år i 20 år.
Der er store muligheder for at være med i de internationale bestræbelser for at finde løsninger og vise vejen. Derfor har Enhedslisten i Århus Byråd stillet forslag om, at Århus i 2020 skal nå en CO2-reduktion på mindst 40 % i forhold til 1990. Hvilket var det krav, som de fattige lande stillede til de rige lande ved klimatopmødet.
En lang række byer verden over arbejder med klimaplaner og løsninger for større bysamfund, hvilket kan præge fremtidens løsninger. De store kollektive løsninger er vigtige. Det har f.eks. stor betydning at staten er medfinansierende med 500 mio. kr. i den første etape af udbygningen af et letbanesystem i Århus. Enhedslisten foreslog i 1991, at Århus skulle undersøge mulighederne for at genindføre sporvogne i Århus, jeg overtog med glæde mærkesagen, da jeg kom i byrådet i 1994, og i 1998 lavede Enhedslisten og De Radikale et fælles grønt budgetforslag som medførte, at der i budgetforliget blev afsat en million til nærmere undersøgelser, og vi kan nu se frem til først køretur i 2015. Fødslen for de miljørigtige løsninger er alt for lang. Vi skal have langt mere tempo på de klimarigtige løsninger. Den kommende omstilling til en CO2 neutral fjernvarme bliver det næste meget vigtigt skridt. Løsningerne er stærkest og størst, hvis de løftes i fællesskab af kommunen, i energiselskaber, boligforeninger, uddannelsesinstitutioner, grundejerforeninger, erhvervsliv m.m.
Det enkelte menneske skal være med i løsningerne. Men vi er hæmmede af, at kulørte reklamere vælter ind af brevsprækken og af TV-reklamer overfalder os og fastholder folk i et materielt overforbrug. I en forbrugspsykose, som får mennesker til at ligne lemminger på vej mod et voksende hul i ozonlaget.
Det er moderne at vælge sortglaserede teglsten på de fine huse. Det fråds bør erstattes af en trend med elproducerende solceller på alle sydvendte tagflader. Haver gratitbelægges i vedligeholdelsesfrie udgaver, i stedet for at være nyttehaver med frugt og grønt, som kan erstatte de indfløjne sydfrugter. Biler, bøffer og boligens miljøbelastning fylder alt for meget i det danske CO2 udslip.
Det er nemt og rimeligt at pege fingre af statsleder, der svigtede de globale løsninger. Vi kræver at Kina skal begrænse afbrændingen af kul, mens vi lukker øjnene for, hvor vores indkøbte varer produceres. Hvad vil du selv bidrage med til løsningerne af verdens klimaproblemer? 
                                                                                                        
Søren Egge Rasmussen
Folketingskandidat og tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten
Hjortshøj Møllevej 162
8530 Hjortshøj.
 

Har været bragt i JP-Århus, 9. januar 2010