Borgere protesterer mod nedrivninger

I et åbent brev til medlemmerne af afdelingsbestyrelsen i afdeling 4 i Brabrand Boligforening ytrer en nystiftet borgergruppe deres protest mod nedrivninger i Brabrand. Vi bringer her det åbne brev: “Vi beboere i de nedrivningstruede blokke på Jettesvej, Dortesvej og Bentesvej
forstår ikke, at man i dagens Danmark vil være bekendt at nedrive gode familie-boliger.

For at vise vores modstand og kritik har vi indsamlet underskrifter i de blokke, som Brabrand Boligforening, mener skal nedrives.

I 75 % af lejemålene i disse blokke har beboere med deres underskrift tilkendegivet, at de er imod nedrivning og er kritiske overfor planerne i øvrigt

Vil man forbedre livet for beboere i Gellerup, er der brug for en helhedsplan, som handler om at imødekomme behov for os mennesker, som bor i området.

Den fremlagte helhedsplan handler om at fjerne os fra et område, som mange er tilfredse med at bo i. Og mange vil ikke have råd til at købe en bolig her, hvis man gennemfører salg af boliger. Mange er også fordrevet flere gange fra deres hjem, og nu bliver de fordrevet fra deres bolig i et demokratisk land.

Derfor vil vi bede afdelingsbestyrelsen om at støtte op om vores kritik. Vi vil bede jer arbejde på at ændre helhedsplanen, så beboerne ikke bliver tvunget ud af deres boliger, og så vi får en socialt ansvarlig helhedsplan, til gavn for os, der bor her nu.

Sig nej til nedrivning.

Sig nej til salg af almene boliger.

Med håb om jeres velvilje.

På vegne af Protestgruppen mod nedrivning.

Turan Saleh, Århus, 3.febr. 2010.

Kontaktperson er: Turan Saleh, Dortesvej 35 2th, 8220 Brabrand. Tlf: 52453398″

Torsdag aften den 5. februar blev der holdt møde med afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken, Afd. 4. hvor underskrifterne mod nedrivning af 3 boligblokke blev afleveret. 75 % af lejemålene i de 3 boligblokke har protesteret mod nedrivning.

Samtidig er både Århus Kommune og Brabrand Boligforenings ledelse sat under pres. Vil man tromle tingene igennem hen over hovedet på beboerdemokratiet?

Se også pressedækning af sagen i JP Århus:

Leder: http://jp.dk/indland/aar/meninger/leder/article1967730.ece

Artikel: http://jp.dk/indland/aar/article1965140.ece

Samt Gellerupplan truet: Massiv beboer-modstand kan vælte hele den storstilede milliardplan om at bygge Gellerup om.

Kort sagt..der er fuld musik på beboerprotesten mod de uspiselige dele af helhedsplanen.

Se vedlagte brev til Afd. 4.

Mvh.

John Graversgaard på vegne af protestgruppen.

27207290